Примерни варианти на състезанията 4 клас

Бланката ще бъде налична на сайта след 05.05.2022 г.

Прилагаме примерни варианти на състезанията след четвърти клас, с които може да се запознаете тук:

Математика

Български език и литература

Английски език

История и география