20.04.2022 – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители, 
на 20.04.2022 г. от 18.15 часа в Актова зала на ОУ „Княз Александър I” ще се проведе среща с преподавателите на бъдещи първокласници и ръководството на училището.