ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 06.11.2020 г

Към 06.11.2020 Г.

Към 06.11.2020 Г.

Към дата 06.11.2020 г. са налице данни за ученик от 6 а клас с положителен резултат за COVID-19. Ученикът не е посещавал училище повече от 10 дни и не се налага карантиниране на паралелката.
Предприети мерки към дата 06.11.2020 г.:
– Карантиниране на ученика от 6 а клас за срок от 10 дни, считано от 06.11.2020 г.
– Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.
– Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.
– Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.
– Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.

Scroll Up