ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 09.11.2020 г

Към 09.11.2020 Г.

Към 09.11.2020 Г.

Към дата 09.11.2020 г. са налице данни от родител за:
1. двама карантинирани ученици от 1 клас, контактни на болен с Covid-19.
2. един карантиниран ученик  от 2 клас, контактен на болен с Covid-19.
3. един карантиниран ученик  от 5 клас, контактен на болен с Covid-19.
4. един карантиниран ученик  от 6 клас, контактен на болен с Covid-19.
4. двама ученици  от 7 клас, контактни на болен с Covid-19.
Предприети мерки към дата 09.11.2020 г.:
Карантиниране на  учениците  за срок от 10 дни, считано от 06.11.2020 г., по информация на родителите на учениците.
Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневнодежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки отцялата училищна общност.
Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.
Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19според плана на училището, публикуван на сайта на училището.
Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължителноносене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители,които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.
Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици ще се организира ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние /,според предписанията на РЗИ.

Scroll Up