присъствено обучение за всички ученици от 21.02.2022 – понеделник

Уважаеми родители и ученици,

На основание Заповед РД -01-211/16.02.2022 г. на Директора на РЗИ – Пловдив, Ви информираме, че от понеделник, 21.02.2022 г., образователният процес в ОУ “Княз Александър I” ще се осъществява присъствено за всички ученици от I до VII клас.

От ръководството на  ОУ “Княз Александър I”