ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 10.11.2020 г

Към 10.11.2020 Г.

Към 10.11.2020 Г.

Към дата 10.11.2020 г. са налице данни от родител на ученик с положителен тест за Covid-19 от 6  клас.
Предприети мерки към дата 10.11.2020 г.:
–         Карантиниране на ученик от 6  клас за срок от 14 дни, считано от 09.11.2020 г.
–         Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.
–       щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие на 10.11.2020г.
–    Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.
–  Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
– Във връзка с това, че тази седмица обучението е от разстояние, не се налага карантиниране на цялата паралелка.

Scroll Up