Google G Suite

Google G Suite

Google G Suite

Google G Suite за образованието е безплатна облачна платформа, която се използва от над 300 училища в България. Ресурсите и инструментите на платформата са широко приложими и могат да бъдат използвани за организация на обучение и учебен процес, подпомогнати от дигитални технологии.
ОУ „Княз Александър I“ използва G Suite за нуждите на образователния процес в училището и SHKOLO.BG.