Заповед на директора относно откриването на учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители и ученици,
Молим да се запознатете с приложената заповед на директора на училището отностно откриването
на учебната година и започването на учебните занятия.
С уважение
Ръководството на ОУ “Княз Александър I”