Организация на образователния процес в оу „княз александър i“ учебна 2020- 2021 г.

организация на образователния процес

Организация На Образователния Процес

Организация на образователния процес в оу „княз александър i“ учебна 2020- 2021 г. График 1 и 2 смяна първи учебен срок Начален курс График 1 и 2 смяна първи учебен срок Прогимназиален курс