информация неучебни, но присъствени дни за учебната 2021/ 2022 г

На вниманието на работещи в училището, класни ръководители, ученици и техните родители:

През учебната 2021/2022 година, в ОУ “Княз Александър I” за неучебни, но присъствени дни са обявени със заповед следните дати:

  • 20 октомври 2021 г. – Патронен празник
  • 31 март 2022 г. – Спортен празник
  • 23 май 2022 г. – Спортен празник


Ръководството на ОУ “Княз Александър I”