08.09.2021 г. – родителска среща – 1 и 5 клас

Уважаеми родители на ученици от 1 и 5 клас,

На 08.09.2021 г. в ОУ “Княз Александър I” ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от 1 и 5 клас
от 18.00 часа при спазване на задължителните противоепидемични мерки.

Молим, да присъства само по 1 родител /представител/ на дете.

Във фоайето на училището ще има информация за кой клас в кой кабинет ще се състои родителската среща.

Ръководството на ОУ “Княз Александър I”