НЕЗАЕТИ МЕСТА В V КЛАС СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ЗАПИСВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ПО РЕДА НА ЖЕЛАНИЯТА УЧЕНИЦИ

Забележка: Класираните ученици трябва задължително да се запишат от родителите на 15 юли 2021 г. /четвъртък/ до 16:30 часа.

VА клас – 1 свободно място

Приет ученик с входящ номер:

210511130

VБ клас – 6 свободни места

Приети ученици с входящи номера:

210510076

210510089

210511096

210519290

210510063

210703408

VВ клас – 2 свободни места

Приети ученици с входящи номера:

210511121

210510026

VГ клас – 1 свободно място

Приет ученик с входящ номер:

210515190

VД,Е,Ж,З,И клас – 24 свободни места

Приети ученици с входящи номера:

210510007

210510014

210510048

210510079

210511106

210512138

210512150

210512152

210512156

210512159

210516222

210517232

210518273

210520293

210520298

210528301

210702400

210703409

210703410

210705411

210705412

210710431

210710429

210710428