КЛАСИРАНЕ И СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В V КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Уважаеми родители, поради големия брой кандидати, ОУ „Княз Александър I “ увеличава броя на паралелките.

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА паралелка с допълнителна подготовка по бел


5 а КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА паралелка с допълнителна подготовка по МАТЕМАТИКА


5 Б КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА паралелка с допълнителна подготовка по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


5 В КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА паралелка с допълнителна подготовка по история и география


5 Г КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА паралелка


5 Д КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА паралелка


5 Е КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА паралелка


5 Ж КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА паралелка


5 З КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА паралелка


5 И КЛАС

 

 

 ===================================

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  1. Необходими документи за записване на ученици в v клас за учебната 2021/2022 г.

Класираните ученици трябва задължително да се запишат от родителите на 13.07.2021г. или 14.07.2021г. /от 09.00 часа до 16.30 часа/, предоставяйки следните документи в сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15:

  • Писмено заявление за преместване в ОУ „Княз Александър I“ от родителите съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО до директора на училището.

Заявлението може да бъде свалено от сайта и попълнено предварително оттук

Необходимо е да бъде подписано и от двамата родители.

Ако родителите са разведени е необходимо да се представи документ за присъдени права над детето.

–    Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

  • Копие на Акт за раждане.

–    Медицински документи от личния лекар /имунизации/ или ксерокопие на страниците от здравната книжка.

2. Обявяване на броя на незаетите места след изтичане на срока на записване и класиране на следващите по реда на желанията ученици до запълване на свободните места – на 15 юли 2021 г. до 09.00 часа на сайта на училището (чрез входящите номера).

3. Записване на следващите по реда на желанията ученици на 15.07.2021 г. /от 09.00 часа до 16.30 часа/, предоставяйки документите по т. 1.

4. Учениците от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които не са класирани в V a, V б, V в и V г клас, ще бъдат записани V д, V е, V ж, V з и V и клас без родителите да подават заявления.

Разпределението на тези ученици по паралелки ще бъде съобщено в www.shkolo.bg в срок до 13.07.2021 г. (вторник).

5. Пропусналите обявените срокове имат право за записване в V клас след приключване на кампанията при наличие на свободни места.

Комисия за прием в V клас