ВАЖНО за записване на ученици в 1 клас

Уважаеми родители, моля да се запознаете с извадка от НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ, касаеща записване на децата след класиране!
Във файла са описани процедурата и изискваните документи, може да го изтеглите от бутона по-долу:

ДАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Записване след
1-во класиране

Записване след
2-ро класиране

Записване след
3-то класиране