ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СЛУЧАЙ „ДЕНЯ НА ДЕТЕТО“

Всички състезания се провеждат от 09.00 ч. до 11.00 ч.

Участниците да се явят в съответния ден пред сградата на училището в 8.30 ч., като предварително са проверили разпределението по зали (чрез входящия си номер).

Учениците ще се допускат в залите след повикване от квесторите.

Необходими пособия: ученическа карта,  химикал (син или черен) и чертожни инструменти.

Листове за белова и чернова ще бъдат раздадени.

Състезанията по случай “Деня на детето” в ОУ ” Княз Александър I”, гр. Пловдив, ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването и Насоките на МОН за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година.

Ученици без маски и с грипоподобни симптоми няма да бъдат допуснати.

Резултатите от всички състезания ще бъдат обявени на 29.06.2021 г.

Ученикът и неговият родител (настойник) могат да разгледат писмената работа от всяко състезание на 30.06.2021 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч. в зала № 2. Писмената работа не може да бъде снимана, записвана, отпечатвана и изнасяна от залата. Не се допуска разглеждане на писмени работи на други ученици.

Разпределението по зали проверете тук:

български език и литература - 05.06.2021

математика - 06.06.2021

английски език - 12.06.2021

история и география - 13.06.2021