ПРОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ В 1,2 и 3 КЛАС ЗА ПЕРИОДА 1.06-23.06.2021​ и в 4, 5 и 6 КЛАС ЗА ПЕРИОДА 15.06-30.06.2021 г.

Уважаеми ученици и родители, може да се запознаете с Програма на дейностите в 1, 2 и 3 клас за периода 1.06 – 23.06.2021 г. и в 4, 5 и 6 клас за периода 15.06 – 30.06.2021 г. в страница УЧЕНИЦИ, където са публикувани графиците за съответните класове.

Scroll Up