УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ – Олимпиади

Може да се запознаете с организацията на предстоящите общински кръгове на олимпиадите през учебната 2020/2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Може да се запознаете с организацията на предстоящите общински кръгове на олимпиадите през учебната 2020/2021 г.: 1. дата, начален час и времетраене на олимпиадата – БЕЛ – 1 – МАТЕМАТИКА – 1 – ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 1 – МУЗИКА – 1 – ЗНАМ И МОГА – 1 2. квестори, кабинети и разпределение на учениците – БЕЛ – 2 – МАТЕМАТИКА – 2 – ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 2 – МУЗИКА – 2 – ЗНАМ И МОГА – 2 Олимпиадите ще се проведат при спазване на следните противоепидемични мерки: – задължително носене на защитна маска за лице. – спазване на физическа дистанция от най-малко метър и половина – ученици с прояви на остри респираторни болести /повишена температура,кашлица, затруднено дишане,загуба на обоняние и вкус и др./, да не се явяват и няма да бъдат допускани.

Scroll Up