План – Безопасност на движението по пътищата

 

План БДП

 

Безопасност На Движението По Пътищата

Във връзка с писмо № РД-35-71/22.06.2020 г. на г-жа Дани Каназирева, областен управител на област Пловдив,  Ви уведомяваме, че Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП, е подготвила тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя – поставяне на обезопасителни колани, безопасно придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на допустимата скорост на движение.


Животът е с предимство 1


Животът е с предимство 2


Животът е с предимство 3


Животът е с предимство 4