На вниманието на родители на ученици от 5., 6. и 7. клас

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 5., 6. И 7. КЛАС

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 5., 6. И 7. КЛАС

Запознайте се с организацията на обучението на учениците от 5., 6. и 7 клас за периода 15.03-26.03.2021 г. чрез следната заповед:
15.03.21-26.03.21