Европейско кенгуру 2021

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на основание Заповед № РД09-706/17.03.2021 г. на МОН, със Заповед № 01-318/17.03.2021 г. е изменена Заповед №РД-01-278/02.03.2021 г. на началника на РУО-Пловдив. Изменената заповед ще намерите в прикачения файл.

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученицитe от I до IV клас ще се проведе на 18.03.2021 г. от 12:00 до 13:30 ч., а за ученицитe от V до XII клас – на 15.04.2021 г. от 12:00 до 13:30 ч.

При провеждане на състезанието да се спазват всички противоепидемични мерки.

Няма промяна във вече качения график за учебните занятия за учениците от 5., 6. и 7. клас (онлайн).