ou-knqz-aleksandar.com_-870x578

Училищен прием

ОУ "Княз Александър I" е основно училище (І - VІІ клас) с общинско финансиране. Училището е водещо при представяне на учениците на националните външни оценявания за IV и VII клас. То е едно от най-предпочитаните учебни заведения в град Пловдив.
Учебни смени: две смени.
Вид организация на обучението: Целодневна
Описание на вида целодневна организация: Училището осигурява целодневна организация на учебния ден при желание на учениците от първи, втори, трети и четвърти клас.
Текуща информация за приема по класове може да прегледате на началната ни страница в раздел "ПРИЕМ" или да прегледате всички публикации в категория "ПРИЕМ" от бутона по-долу.

Задължителни документи

81607629_471671870187563_6363522712253497344_n-870x652
290254

Учебен план

Училищни учебни и годишни планове

Със заповед на директора в ОУ “Княз Александър I” са определени следните форми на обучение, които се организират в училището за учебната 2022/2023 г.:
  • Дневна форма
  • Индивидуална форма
  • Комбинирана форма
  • Самостоятелна форма.
Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение са определени в Правилника за дейността на училището. Формата на обучение се избира от ученика при условия на чл. 12, ал.2 от ЗПУО или чл. 31, ал. 2, т. 6 от ДОС за ОДУО.

Организация

Графици и организация на учебния ден

290255
IMG_1026

Ученически съвет

Материална база

Основно училище „Княз Александър I” се намира в централната част на град Пловдив и разположено върху общински терен с площ от 13747м2 и е със статут на паметник на културата от национално значение. Сградата е на 4 етажа като всеки един от тях е с площ от 1526 м2 .

Училището разполага с 50 кабинета, 2 кабинета по информационни технологии и съвременно оборудван кабинет по готварство. Осигурено е медицинско обслужване в оборудван за целта лекарски кабинет.

В училището има 2 физкултурни салона, спортна площадка с две футболни игрища, едно волейболно и три баскетболни.

В сградата има необходимия брой санитарни възли съгласно изискванията на РЗИ.

 

ou-kniaz-alex
IMG_1831

Отоплението се осигурява с централно парно.

В ОУ „Княз Александър I” е уреден музей, показващ историята на училището и Актова зала, изрисувана от известния художник Мърквичка.

Училището е обезпечено с персонални и преносими компютри, принтери, копирни машини, мултифункционални устройства, мултимедийни проектори, интерактивни дъски и учебно-технически средства за провеждане на лабораторни упражнения по химия и биология.

С цел осигуряване безопасността на учениците, сградата на училището е оборудвана с камери и се осъществява се непрекъснато видеонаблюдение. Изградена е WI-FI мрежа.

Материално-техническата база осигурява добри условия за ефективен образователно-възпитателен процес. Процесът на оптимизиране на МТБ продължава и сега.

Училищни униформи

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ДОСТАВКА НА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ ЗА 2022-23 УЧЕБНА ГОДИНА 

ПОКУПКА НА УНИФОРМАТА:

  1. Бъдещите новоприети ученици на ОУ “Княз Александър І” гр.Пловдив, желаещи да имат униформа за 15 септември 2022г., да посетят магазина ни за ученически униформи намиращ се в ТЦ “ГРАНД” на ул. “Капитан Райчо” 56, етаж 3, в периода от 07 юни до 04 юли 2022г., с цел ПОКУПКА на „УНИФОРМАТА”.
  2.  Всички останали ученици на ОУ “Княз Александър І” гр.Пловдив, желаещи да имат униформа за 15 септември 2022г., да посетят магазина ни за ученически униформи намиращ се в ТЦ “ГРАНД” на ул. “Капитан Райчо” 56, етаж 3, в периода от 9 до 23 август 2022г., с цел ПОКУПКА на „УНИФОРМАТА”.
  3. Наличност на елементи от „УНИФОРМАТА” в магазина: В магазина целогодишно се поддържат наличности на елементи от „УНИФОРМАТА”, но не можем да гарантираме, че ще има желания от ВАС елемент и размер по всяко време. В магазина ще получите информация за последващи доставки.

За всички подробности и размери моля изтеглете документа по-долу: