ou-knqz-aleksandar.com_-870x578

Училищен прием

ОУ "Княз Александър I" е основно училище (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Училището е водещо при представяне на учениците на националните външни оценявания за IV и VII клас. То е едно от най-предпочитаните учебни заведения в град Пловдив.
Учебни смени: две смени.
Вид организация на обучението: Целодневна
Описание на вида целодневна организация: Училището осигурява целодневна организация на учебния ден при желание на учениците от първи, втори, трети и четвърти клас.
Текуща информация за приема по класове може да прегледате на началната ни страница в раздел "ПРИЕМ" или да прегледате всички публикации в категория "ПРИЕМ" от бутона по-долу.

290254

Учебен план

Училищни учебни и годишни планове

Обществен съвет

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I-ви“ – гр. ПЛОВДИВ

Humanitarna_Gimanizia_Plovdiv

Училищни униформи

За информация вижте в сайта на Форест Джинс