ou-knqz-aleksandar.com_-870x578

Училищен прием

ОУ "Княз Александър I" е основно училище (І - VІІ клас) с общинско финансиране. Училището е водещо при представяне на учениците на националните външни оценявания за IV и VII клас. То е едно от най-предпочитаните учебни заведения в град Пловдив.
Учебни смени: две смени.
Вид организация на обучението: Целодневна
Описание на вида целодневна организация: Училището осигурява целодневна организация на учебния ден при желание на учениците от първи, втори, трети и четвърти клас.
Текуща информация за приема по класове може да прегледате на началната ни страница в раздел "ПРИЕМ" или да прегледате всички публикации в категория "ПРИЕМ" от бутона по-долу.

Задължителни документи

81607629_471671870187563_6363522712253497344_n-870x652
290254

Учебен план

Училищни учебни и годишни планове

Със заповед на директора в ОУ “Княз Александър I” са определени следните форми на обучение, които се организират в училището за учебната 2022/2023 г.:
  • Дневна форма
  • Индивидуална форма
  • Комбинирана форма
  • Самостоятелна форма.
Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение са определени в Правилника за дейността на училището. Формата на обучение се избира от ученика при условия на чл. 12, ал.2 от ЗПУО или чл. 31, ал. 2, т. 6 от ДОС за ОДУО.

Организация

Графици и организация на учебния ден

290255
IMG_1026

Ученически съвет

Материална база

Основно училище „Княз Александър I” се намира в централната част на град Пловдив и разположено върху общински терен с площ от 13747м2 и е със статут на паметник на културата от национално значение. Сградата е на 4 етажа като всеки един от тях е с площ от 1526 м2 .

Училището разполага с 50 кабинета, 2 кабинета по информационни технологии и съвременно оборудван кабинет по готварство. Осигурено е медицинско обслужване в оборудван за целта лекарски кабинет.

В училището има 2 физкултурни салона, спортна площадка с две футболни игрища, едно волейболно и три баскетболни.

В сградата има необходимия брой санитарни възли съгласно изискванията на РЗИ.

 

ou-kniaz-alex
IMG_1831

Отоплението се осигурява с централно парно.

В ОУ „Княз Александър I” е уреден музей, показващ историята на училището и Актова зала, изрисувана от известния художник Мърквичка.

Училището е обезпечено с персонални и преносими компютри, принтери, копирни машини, мултифункционални устройства, мултимедийни проектори, интерактивни дъски и учебно-технически средства за провеждане на лабораторни упражнения по химия и биология.

С цел осигуряване безопасността на учениците, сградата на училището е оборудвана с камери и се осъществява се непрекъснато видеонаблюдение. Изградена е WI-FI мрежа.

Материално-техническата база осигурява добри условия за ефективен образователно-възпитателен процес. Процесът на оптимизиране на МТБ продължава и сега.

Училищни униформи