ou-knqz-aleksandar.com_-870x578

Училищен прием

ОУ "Княз Александър I" е основно училище (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Училището е водещо при представяне на учениците на националните външни оценявания за IV и VII клас. То е едно от най-предпочитаните учебни заведения в град Пловдив.
Учебни смени: две смени.
Вид организация на обучението: Целодневна
Описание на вида целодневна организация: Училището осигурява целодневна организация на учебния ден при желание на учениците от първи, втори, трети и четвърти клас.
Текуща информация за приема по класове може да прегледате на началната ни страница в раздел "ПРИЕМ" или да прегледате всички публикации в категория "ПРИЕМ" от бутона по-долу.

Правилници

81607629_471671870187563_6363522712253497344_n-870x652
290254

Учебен план

Училищни учебни и годишни планове

Със заповед на директора в ОУ “Княз Александър I” са определени следните форми на обучение, които се организират в училището за учебната 2022/2023 г.:
  • Дневна форма
  • Индивидуална форма
  • Комбинирана форма
  • Самостоятелна форма.
Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение са определени в Правилника за дейността на училището. Формата на обучение се избира от ученика при условия на чл. 12, ал.2 от ЗПУО или чл. 31, ал. 2, т. 6 от ДОС за ОДУО.

Обществен съвет

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I-ви“ – гр. ПЛОВДИВ

Humanitarna_Gimanizia_Plovdiv
IMG_1026

Ученически съвет

Материална база

ou-kniaz-alex

Училищни униформи

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ДОСТАВКА НА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ ЗА 2022-23 УЧЕБНА ГОДИНА 

ПОКУПКА НА УНИФОРМАТА:

  1. Бъдещите новоприети ученици на ОУ “Княз Александър І” гр.Пловдив, желаещи да имат униформа за 15 септември 2022г., да посетят магазина ни за ученически униформи намиращ се в ТЦ “ГРАНД” на ул. “Капитан Райчо” 56, етаж 3, в периода от 07 юни до 04 юли 2022г., с цел ПОКУПКА на „УНИФОРМАТА”.
  2.  Всички останали ученици на ОУ “Княз Александър І” гр.Пловдив, желаещи да имат униформа за 15 септември 2022г., да посетят магазина ни за ученически униформи намиращ се в ТЦ “ГРАНД” на ул. “Капитан Райчо” 56, етаж 3, в периода от 9 до 23 август 2022г., с цел ПОКУПКА на „УНИФОРМАТА”.
  3. Наличност на елементи от „УНИФОРМАТА” в магазина: В магазина целогодишно се поддържат наличности на елементи от „УНИФОРМАТА”, но не можем да гарантираме, че ще има желания от ВАС елемент и размер по всяко време. В магазина ще получите информация за последващи доставки.

За всички подробности и размери моля изтеглете документа по-долу: