Седмична програма - начален етап

Седмичен график- начален етап

Седмична програма - прогимназиален етап

Седмичен график - прогимназиален етап

Учебници и помагала учебна 2021/2022 година

Паралелки за учебната

класен ръководител – г-жа Нели Пиринчева

класен ръководител – г-жа Фани Кънева

класен ръководител – г-жа Екатерина Бонева

класен ръководител – г-жа Мина Василева

класен ръководител – г-жа Костадинка Пеева

класен ръководител – г-жа Мария Църцева

класен ръководител – г-жа Даниела Радичева

класен ръководител – г-жа Веселина Дашева

класен ръководител – г-жа Веска Джамова

класен ръководител – г-жа Велислава Димитрова

класен ръководител – г-жа Надя Доневска

класен ръководител – г-жа Илиана Николова

класен ръководител – г-жа Мирослава Куртева

класен ръководител – г-жа Елена Линева

класен ръководител – г-жа Боряна Топалова

класен ръководител – г-жа Румяна Трендафилова

2021 - 2022 година

класен ръководител – г-н Стратия Тодоров

класен ръководител – г-жа Антоанета Тодорова

класен ръководител – г-жа Пенка Матеева

класен ръководител – г-н Величко Костадинов

класен ръководител – г-н Крум Йовков

класен ръководител – г-жа Пенка Мишевска

класен ръководител – г-жа Цветелина Самарова

класен ръководител – г-жа Маруся Тодорова

класен ръководител – г-жа Йорданка Траянова

класен ръководител – г-жа Димитрия Цветанова

класен ръководител – г-жа Цвета Костадинова

класен ръководител – г-жа София Гаргова

класен ръководител – г-н Калин Цветков

класен ръководител – г-н Красимир Кръчмаров

класен ръководител – г-жа Милена Атанасова

класен ръководител – г-н Веселин Жечев

класен ръководител – г-жа Мария Костова

класен ръководител – г-жа Галина Стоева

класен ръководител – г-жа Петя Белокапова

класен ръководител – г-жа Албена Янева

класен ръководител – г-жа Мария Згурова

класен ръководител – г-н Веско Иванов

класен ръководител – г-жа Аделина Трифонова

Бланки

Нормативни документи и молби 

Бланка за

освобождаване от часовете по Физическо възпитание и спорт

Декларация ОРЕС

за обучението на ученика в електронна среда от разстояние

Заявление ОРЕС

за обучението на ученика в електронна среда от разстояние

Модул Характеристика на средата

Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството

Декларация – олимпиада

участие в олимпиади

Декларация

относно неприкосновеността и закрилата на личността

Декларация

съгласно чл.41 от наредбата за приобщаващото образование

Маршрутна Карта

Маршрутна Карта

Декларация

за съхраняване и обработване на личните данни, и личните данни на дете, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни

Ученическо творчество

Какво създават нашите възпитаници!

безопасност в мрежата

Правила, за да си в безопасност в мрежата