За Контакт

Свържете се с нас

Основно Училище "Княз Александър i"

Работно и приемно време директор

Работно време:
Понеделник-петък: 08:00 - 16:30 ч.
Обедна почивка: 12:30 - 13.00 ч.
Приемно време:
Понеделник: 9:00 - 10:00 ч.
Четвъртък: 13:30 - 14:30 ч.

Работно време деловодство

Понеделник - петък: 08:00 - 16:30 ч.
Обедна почивка: 12:30 - 13:00 ч.

График психолог

Петър Ганев
График за месец януари, март, май:
Понеделник, сряда и петък: 08:00 - 14:00 ч.
Вторник и четвъртък: 13:30 - 19:30 ч.
График за месец февруари, април, юни:
Понеделник, сряда и петък: 07:30 - 13:30 ч.
Вторник и четвъртък: 12:00 - 18:00 ч.

Педагогически съветник

Саня Пулева
График за месец януари, март, май:
Понеделник, сряда и петък: 13:30 - 19:30 ч.
Вторник и четвъртък: 08:00 - 14:00 ч.
График за месец февруари, април, юни:
Понеделник, сряда и петък: 12:00 - 18:00 ч.
Вторник и четвъртък: 07:30 - 13:30 ч.


Лични данни

Данни за ДЛЗД

Име: Жана Стоева Стоева
Адрес: 4000, гр. Пловдив, ул. "Хан Кубрат" 15
Телефон: 032 626 953, 032 625 559
Електронна поща: [email protected]du.mon.bg

Комисията за защита на личните данни е разработила и публикувала на интернет сайта си специализирана секция, посветена на децата и техните лични данни. Особено внимание заслужават практическите съвети за защита на личните данни в онлайн среда. Видеоклиповете и брошурите са достъпни на следния линк: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=65. Създаването на специализираната секция е част от информационно-разяснителната кампания за повишаване информираността на учениците относно неприкосновеността и защитата на личните данни.