СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I-ви“ – гр. ПЛОВДИВ