Прием

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА V КЛАС В ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”
ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

Обучението ще бъде осъществено в 7 паралелки с по 26 ученици:

Vа клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по български език и литература – 2 ч. седмично;

Vб клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по математика – 2 ч. седмично;

Vв клас общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по английски език – 2 ч. седмично;

Vг клас общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по история и цивилизации – – 2 ч. седмично и география и икономика  – 2 ч. седмично;

Vд клас – общообразователна паралелка;

Vе клас – общообразователна паралелка;

Vж клас – общообразователна паралелка.

 

Всички ученици от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които желаят да продължат обучението си в същото училище, ще бъдат приети в V клас.

 

 1. Приемът за Va, Vб, Vв и Vг ще се осъществи  като се взима под внимание:

-          Резултатите от проведените в ОУ „Княз Александър I” през месец май 2019 г. състезания;

-          Резултатите от НВО – IV клас – 2019 г. (за Vв – оценката по английски език от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика);

-          Оценката от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика по съответния предмет за всяка от паралелките;

-          Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика;

-          Представяне на документ от други състезания по съответния предмет, проведени през учебната 2018-2019 г.

 1. Приемът за Vд, Vе и Vж ще се осъществи  като се взима под внимание:

-          Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика;

-          Резултатите от НВО – IV клас – 2019 г.;

-          Учащи брат или сестра в ОУ „Княз Александър I”;

-          Ученици, прилежащи в района на училището.

 

ГРАФИК

 1. Записване на учениците, класирани до 26 място включително по съответните предмети, в Va, Vб, Vв и Vг клас на 04.06.2019 г. и 05.06.2019 г. (от 13.00 до 17.00 часа);
 2. Обявяване на свободните места за Va, Vб, Vв и V г клас – до 12.00 часа на 06.06.2019 г. на сайта на училището;
 3. Подаване на заявления за останалите свободни места в Va, Vб, Vв и Vг клас – на 06.06.2019 г. и 07.06.2019 г. (от 13.00 до 17.00 часа);
 4. Обявяване на приетите ученици по паралелки в Va, Vб, Vв и Vг клас  – на 11.06.2019 г. до 12.00 часа;
 5. Записване на приетите ученици в Va, Vб, Vв и Vг клас  на 11.06.2019 г. и 12.06.2019 г. (от 13.00 до 17.00 часа);
 6. Подаване на заявления за Vд, Vе и Vж клас на 11.06.2019 г. и 12.06.2019 г. (от 13.00 до 17.00 часа);
 7. Обявяване на приетите ученици по паралелки в Vд, Vе и Vж клас –  на 14.06.2019 г до 12.00 часа;
 8. Записване на приетите ученици в Vд, Vе и Vж клас – на 14.06.2019 г. и 18.06.2019 г. (от 13.00 до 17.00 часа).

 

Необходими документи за кандидатстване на учениците от други училища:

 1. Заявление – образец
 2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие

 

Необходими документи за записване на приетите ученици от други училища:

 1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал
 2. Акт за раждане – копие