Прием

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА V КЛАС В ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

Приемът ще бъде осъществен в 7 паралелки с по 26 ученици:

Vа клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по български език и литература – 2 ч. седмично;

Vб клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по математика – 2 ч. седмично;

Vв клас общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по английски език – 2 ч. седмично;

Vг клас общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по история и цивилизации – – 2 ч. седмично и география и икономика  – 2 ч. седмично;

Vд клас – общообразователна паралелка;

Vе клас – общообразователна паралелка;

Vж клас – общообразователна паралелка.

 

Всички ученици от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които желаят да продължат обучението си в същото училище, ще бъдат приети в V клас.

 

  1. Приемът за Va, Vб, Vв и Vг ще се осъществи  като се взима под внимание:

-          Резултатите от състезанията, проведени в ОУ „Княз Александър I” през месец май 2019 г.;

-          Резултатите от НВО – IV клас – 2019 г. (за Vв – оценката по английски език от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика);

-          Оценката от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика по съответния предмет за всяка от паралелките;

-          Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика;

-          Представяне на документ от други състезания по съответния предмет, проведени през учебната 2018-2019 г.

  1. Приемът за Vд, Vе и Vж ще се осъществи  като се взима под внимание:

-          Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика;

-          Резултатите от НВО – IV клас – 2019 г.

-          Учащи брат или сестра в ОУ „Княз Александър I”.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление - образец
  2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование