КРАТКА ИСТОРИЯ НА ОУ “ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I “ гр.Пловдив

              POSETNIA ZNAK NA PLOVDIV-2000g.                     NEMCKA GRAMOTA-1

  Основно училище “КНЯЗ  АЛЕКСАНДЪР I “ е приемник на най-старото училище в страната.

Създадено през 1850 година от Найден Геров, за кратко време се превръща в просветно селище на България. На 20.10.1885 година, непосредствено след Съединението е тържественото откриване на новопостроената сграда, в която се помещава и до днес.

На него присъстват Александър Батенберг, Стефан Стамболов, Найден Геров, много държавни и обществени дейци. В речта си, директорът Димитър Агура се обръща с молба към княза, да вземе под свое покровителство училището и то да носи неговото име.

Това събитие е отразено в паметната книга на училището и е потвърдено с подписите на присъстващите официални лица.
Учителското съзвездие преди и след Освобождението се открояват имената на :
Найден Геров, Йоаким Груев, Петко Каравелов, Петко Рачев Славейков, Димитър Агура,
Екзарх Стефан, Златю Бояджиев, Ангел Букорещлиев, Маестро Георги Атанасов, Светослав Обретенов, Мърквичка и др., са сложни, многостранни, богато надарени личности, чиято плодотворна бразда в нашата култура ни е оставила богати плодове.
От класните стаи на това училище тръгват към науката, културата и обществения живот неговите ученици: Иван Вазов, Петко Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Георги Бакалов; достигат до академични звания известните учени: Чакалов, Вълканов и др.

Открояват се имената и на бъдещите общественици, политици и държавници: Константин Стоилов, Иван Евстатиев Гешов, Андрей Ляпчев и др. Възпитаник на това училище е и най-светлата личност в нашата история – Васил Левски.