COVID-19

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА
В ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Заповед Ограничаване на достъпа

Заповед Организационен екип

Заповед Екип за подкрепа

Заповед Санитарни изисквания

Правила за поведение при съмнение

декларация за ел.обучение

заявление за ел.обучение

Преминаване в електронна среда на обучение

Информация за коронавирус COVID-19 – РЗИ Пловдив

Заповед маски

 

============================================================================

Заповед МЗ – общи мерки 22.10-30.11.2020

============================================================================

ИНСТРУКТАЖ COVID 19

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”

 

Към дата 11.11.2020 г. са налице данни от родител за:

1.  един карантиниран ученик  от 3 клас, контактен на болен с Covid-19.
2.  един карантиниран ученик  от 6 клас, контактен на болен с Covid-19.
3.  един карантиниран учител, прогимназиален етап,контактен на болен с Covid-19.

Предприети мерки към дата 11.11.2020 г.:

Карантиниране на  учениците  и учителя за срок от 10 дни, считано от 11.11.2020 г., по информация на родителите на учениците.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневнодежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки отцялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължителноносене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители,които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици и учител ще се организира ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние /,според предписанията на РЗИ.

 

==========================================================================

Към дата 10.11.2020 г. са налице данни от родител на ученик с положителен тест за Covid-19 от 6  клас.

Предприети мерки към дата 10.11.2020 г.:

-         Карантиниране на ученик от 6  клас за срок от 14 дни, считано от 09.11.2020 г.

-         Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

-       щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие на 10.11.2020г.

-    Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.

-  Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

- Във връзка с това, че тази седмица обучението е от разстояние, не се налага карантиниране на цялата паралелка.

===========================================================

Към дата 09.11.2020 г. са налице данни от родител за:

1. двама карантинирани ученици от 1 клас, контактни на болен с Covid-19.
2. един карантиниран ученик  от 2 клас, контактен на болен с Covid-19.
3. един карантиниран ученик  от 5 клас, контактен на болен с Covid-19.
4. един карантиниран ученик  от 6 клас, контактен на болен с Covid-19.
4. двама ученици  от 7 клас, контактни на болен с Covid-19.

Предприети мерки към дата 09.11.2020 г.:

Карантиниране на  учениците  за срок от 10 дни, считано от 06.11.2020 г., по информация на родителите на учениците.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневнодежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки отцялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19според плана на училището, публикуван на сайта на училището.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължителноносене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители,които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици ще се организира ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние /,според предписанията на РЗИ.

==============================================================

Към дата 06.11.2020 г. са налице данни за ученик от 6 а клас с положителен резултат за COVID-19. Ученикът не е посещавал училище повече от 10 дни и не се налага карантиниране на паралелката.

Предприети мерки към дата 06.11.2020 г.:

- Карантиниране на ученика от 6 а клас за срок от 10 дни, считано от 06.11.2020 г.

- Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

- Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

- Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.

- Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.

=========================================================================

Към дата 05.11.2020 г. са налице данни от родител за един карантиниран ученик от 7 г клас, контактен на болен с Covid-19. Предприети мерки към дата 06.11.2020г.:

Карантиниране на един ученик от 7 г клас за срок от 10 дни, считано от 06.11.2020г., по информация на родителя на ученика.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневнодежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки отцялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19според плана на училището ,публикуван на сайта на училището.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължителноносене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители,които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус наконтактния ученик от 7 г клас ще се организира ОЕСР /обучение в електроннасреда от разстояние /,според предписанията на РЗИ.

=========================================================================

Към дата 05.11.2020 г. са налице данни от родител за един карантиниран ученик от 2 в клас, контактен на болен с Covid-19. Предприети мерки къмдата 06.11.2020г.:

Карантиниране на един ученик от 2 в клас за срок от 10 дни, считано от 06.11.2020г., по информация на родителя на ученика.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневнодежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки отцялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19според плана на училището ,публикуван на сайта на училището.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължителноносене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители,които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус наконтактния ученик от 2 в клас ще се организира ОЕСР /обучение в електроннасреда от разстояние /,според предписанията на РЗИ.

====================================================================

Поради доказан положителен /+/ тест за коронавирус на ученик от 5 б клас се налага карантиниране на паралелката. От 05.11.2020 г. (четвъртък) се организира ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние/, съгласно настоящето седмично разписание.  Ще Ви информираме за следващите стъпки след получаване на предписанията от РЗИ.

===========================================================================

Към дата 04.11.2020 г. са налице данни за  карантинирани ученици:

- 1 клас - 1 ученик;
- 5 клас - 5 ученици;
- 6 клас – 1 ученик с положителен тест;

Предприети мерки към дата 04.11.2020 г.:

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището ,публикуван на сайта на училището.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

======================================================================

Поради доказан положителен /+/ тест за коронавирус на ученик от 6 в клас се налага карантиниране на паралелката. От днес, 04. 11.2020 г. (сряда) се организира ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние/, съгласно настоящето седмично разписание.  Ще Ви информираме за следващите стъпки след получаване на предписанията от РЗИ.

===============================================================

Към дата 03.11.2020 г. са налице данни за  карантинирани ученици и учители:
- 3 клас – 2 ученици;
- 5 клас – 1 ученик;
- 6 клас – 1 ученик;
- 7 клас – 1 ученик;
- един учител е карантиниран като контактен от болен от COVID-19.

Предприети мерки към дата 03.11.2020г.:

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището ,публикуван на сайта на училището.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

=========================================================================

Към дата 30.10.2020 г. са налице данни за положителен тест за  Covid-19 на учител.

Предприети мерки към дата 30.10.2020 г.:

-         Карантиниране на учителя за срок от 14 дни, считано от 29.10.2020 г., по информация на РЗИ.

-         Задължително носене на маски от учителите и учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

-        Извършена е щателна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и санитарните възли с разтвор с биоцидно действие.

-    Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.

- Последно посещение на работното място на учителя е на 27.10.20г. и не се налага карантиниране на паралелките, според предписанията на РЗИ.

464 03.11.2020

============================================================================

Към дата 26.10.2020 г. са налице данни от родител за карантиниран ученик от 5  клас, с положителен тест за Covid-19. Предприети мерки към дата 26.10.2020г.:

Карантиниране на ученика от 5 клас за срок от 14 дни, считано от 19.10.2020г., по информация на родителя на ученика.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището ,публикуван на сайта на училището.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ и очакване на предписания от тях.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

===========================================

Към дата 22.10.2020 г. са налице данни от родител за карантиниран ученик от 4  клас, контактен на болен с Covid-19. Предприети мерки към дата 22.10.2020г.:

Карантиниране на ученика от 4 клас за срок от 14 дни, считано от 22.10.2020г., по информация на родителя на ученика.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището ,публикуван на сайта на училището.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ:

Предписание РЗИ 22.10.2020

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

===================

Към дата 21.10.2020 г. са налице данни от родител за карантиниран ученик от 7  клас,  с положителна проба за Covid-19. Предприети мерки към дата 21.10.2020г.:

Карантиниране на ученика от 7 за срок от 14 дни, считано от 19.10.2020г.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището ,публикуван на сайта на училището.

Уведомено е РЗИ и според тях към настоящия момент няма предпоставки за карантиниране на цялата паралелка.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

=======================

Към дата 19.10.2020 г. са налице данни от родител за двама карантинирани ученици от 4 г и 7 а клас, контактни на болен с Covid-19. Предприети мерки към дата 19.10.2020г.:

Карантиниране на двама ученици от 4 г и 7 а  за срок от 14 дни, считано от 19.10.2020г., по информация на родителя на учениците.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището ,публикуван на сайта на училището.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици от 4 г и 7 а клас ще се организира ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние /,според предписанията на РЗИ.

=====================

Към дата 14.10.2020 г. са налице данни от родител за двама карантинирани ученици от 2a, 6а и 6 в клас, контактни на болен с Covid-19. Предприети мерки към дата 14.10.2020г.:

Карантиниране на двама ученици от 2а и 6 а клас за срок от 14 дни, считано от 07.10.2020г., по информация на родителя на учениците.

Карантиниране на един ученик от 6 в клас за срок от 14 дни, считано от 13.10.2020г., по информация на родителя на ученика.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището ,публикуван на сайта на училището.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

 

Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици от 2а, 6 а и 6 в клас ще се организира ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние /,според предписанията на РЗИ.

=================

Към дата 08.10.2020г. са налице данни от родител за двама карантинирани ученици от 6 а клас, контактни на болен с Covid-19. Предприети мерки към дата 08.10.2020г.: Карантиниране на двама ученици от 6 а клас за срок от 14 дни, считано от 08.10.2020г., по информация на родителя на учениците. Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност. Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие. Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището , публикуван на сайта на училището. Лично информирани са учениците и родителите от 6 а клас. Поддържане на постоянна връзка с РЗИ За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.
Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици от 6 а клас ще се организира ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние за 6 а клас/, според предписанията на РЗИ.

Към дата 05.10..2020 г. са налице данни от родител за ученик от 1 г клас контактен на болен с Covid-19.
Предприети мерки към дата 05.10..2020 г.:
-         Карантиниране на ученика от 1 г клас за срок от 14 дни, считано от 05.10.2020 г., по информация на родителя на ученика
.-         Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.
-         Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.
-         Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.
-         Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.
Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактния ученик или друг ученик от 1 г клас ще се организира ОЕСР/обучение в електронна среда от разстояние за 1 г клас, според предписанията на РЗИ.

========================================================================

Към дата 30.09.2020 г. са налице данни от родител за ученик от 6 б клас контактен на болен с Covid-19.
Предприети мерки към дата 30.09.2020 г.:
-         Карантиниране на ученика от 6 б клас за срок от 14 дни, считано от 01.10.2020 г., по информация на родителя на ученика.-         Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.-         Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.-         Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.-         Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.
Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактния ученик от 6 б клас ще се организира ОЕСР/обучение в електронна среда от разстояние за 6 б клас, според предписанията на РЗИ.

======================================================================

Към дата 29.09.2020 г. са налице данни от родител за карантиниран ученик от 7 ж клас, контактен на болен с COVID-19.

Предприети мерки към дата 29.09.2020 г.:

- Карантиниране на ученика от 7 ж клас за срок от 14 дни, считано от 29.09.2020 г., по информация на родителя на ученика.

-Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

-Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

-Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на COVID-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.

-Лично информирани са учениците и родителите от 7 ж клас.

-Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своетo дете.

Предстоящи мерки: При доказан положителен/+/ тест за коронавирус на контактния ученик от 7 ж клас ще се организира ОЕСР/обучение в електронна среда от разстояние за 7 ж клас, според предписанията на РЗИ.