COVID-19

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА
В ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА
Заповед Огрaничаване на достъпа

Заповед Организационен екип

Заповед Екип за подкрепа

Заповед Санитарни изисквания

Правила за поведение при съмнение

Информация за коронавирус COVID-19 – РЗИ Пловдив
============================================================================

Заповед МЗ – общи мерки 22.10-30.11.2020

============================================================================

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”

Към дата 22.10.2020 г. са налице данни от родител за карантиниран ученик от 4  клас, контактен на болен с Covid-19. Предприети мерки към дата 22.10.2020г.:

Карантиниране на ученика от 4 клас за срок от 14 дни, считано от 22.10.2020г., по информация на родителя на учениците.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището ,публикуван на сайта на училището.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ:

Предписание РЗИ 22.10.2020

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

===================

Към дата 21.10.2020 г. са налице данни от родител за карантиниран ученик от 7  клас,  с положителна проба за Covid-19. Предприети мерки към дата 21.10.2020г.:

Карантиниране на ученика от 7 за срок от 14 дни, считано от 19.10.2020г.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището ,публикуван на сайта на училището.

Уведомено е РЗИ и според тях към настоящия момент няма предпоставки за карантиниране на цялата паралелка.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

=======================

Към дата 19.10.2020 г. са налице данни от родител за двама карантинирани ученици от 4 г и 7 а клас, контактни на болен с Covid-19. Предприети мерки към дата 19.10.2020г.:

Карантиниране на двама ученици от 4 г и 7 а  за срок от 14 дни, считано от 19.10.2020г., по информация на родителя на учениците.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището ,публикуван на сайта на училището.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

 

Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици от 4 г и 7 а клас ще се организира ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние /,според предписанията на РЗИ.

=====================

Към дата 14.10.2020 г. са налице данни от родител за двама карантинирани ученици от 2a, 6а и 6 в клас, контактни на болен с Covid-19. Предприети мерки към дата 14.10.2020г.:

Карантиниране на двама ученици от 2а и 6 а клас за срок от 14 дни, считано от 07.10.2020г., по информация на родителя на учениците.

Карантиниране на един ученик от 6 в клас за срок от 14 дни, считано от 13.10.2020г., по информация на родителя на ученика.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището ,публикуван на сайта на училището.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

 

Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици от 2а, 6 а и 6 в клас ще се организира ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние /,според предписанията на РЗИ.

=================

Към дата 08.10.2020г. са налице данни от родител за двама карантинирани ученици от 6 а клас, контактни на болен с Covid-19. Предприети мерки към дата 08.10.2020г.: Карантиниране на двама ученици от 6 а клас за срок от 14 дни, считано от 08.10.2020г., по информация на родителя на учениците. Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност. Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие. Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището , публикуван на сайта на училището. Лично информирани са учениците и родителите от 6 а клас. Поддържане на постоянна връзка с РЗИ За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.
Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици от 6 а клас ще се организира ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние за 6 а клас/, според предписанията на РЗИ.

Към дата 05.10..2020 г. са налице данни от родител за ученик от 1 г клас контактен на болен с Covid-19.
Предприети мерки към дата 05.10..2020 г.:
-         Карантиниране на ученика от 1 г клас за срок от 14 дни, считано от 05.10.2020 г., по информация на родителя на ученика
.-         Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.
-         Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.
-         Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.
-         Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.
Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактния ученик или друг ученик от 1 г клас ще се организира ОЕСР/обучение в електронна среда от разстояние за 1 г клас, според предписанията на РЗИ.

========================================================================

Към дата 30.09.2020 г. са налице данни от родител за ученик от 6 б клас контактен на болен с Covid-19.
Предприети мерки към дата 30.09.2020 г.:
-         Карантиниране на ученика от 6 б клас за срок от 14 дни, считано от 01.10.2020 г., по информация на родителя на ученика.-         Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.-         Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.-         Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.-         Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.
Предстоящи мерки: При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактния ученик от 6 б клас ще се организира ОЕСР/обучение в електронна среда от разстояние за 6 б клас, според предписанията на РЗИ.

======================================================================

Към дата 29.09.2020 г. са налице данни от родител за карантиниран ученик от 7 ж клас, контактен на болен с COVID-19.

Предприети мерки към дата 29.09.2020 г.:

- Карантиниране на ученика от 7 ж клас за срок от 14 дни, считано от 29.09.2020 г., по информация на родителя на ученика.

-Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

-Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

-Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на COVID-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.

-Лично информирани са учениците и родителите от 7 ж клас.

-Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своетo дете.

 

Предстоящи мерки: При доказан положителен/+/ тест за коронавирус на контактния ученик от 7 ж клас ще се организира ОЕСР/обучение в електронна среда от разстояние за 7 ж клас, според предписанията на РЗИ.