Паралелки

 

1 “a“ - класен ръководител – г-жа Йонка Парапулска
1 „б“ – класен ръководител – г-жа Елена Линева
1 „в“ –  класен ръководител – г-жа Боряна Топалова
1 „г“ - класен ръководител – г-жа Румяна Трендафилова

2 “а“ – класен ръководител – г-жа Нели Пиринчева
2 “б“ - класен ръководител – г-жа Фани Кънева
2 „в“ – класен ръководител – г-жа Екатерина Бонева
2 „г“ - класен ръководител – г-жа Мина Василева
2 „д“- класен ръководител – г-жа Мариана Аргирова – Жекова

3 „а“ - класен ръководител – г-жа Костадинка Пеева
3 „б“ - класен ръководител – г-жа Мария Църцева
3 „в“ - класен ръководител – г-жа Даниела Радичева
3 „г“ - класен ръководител – г-жа Даниела Гогова
3 “д“ - класен ръководител – г-жа Веселина Дашева

4 “а“ - класен ръководител – г-жа Веска Джамова
4 „б“ - класен ръководител – г-жа Велислава Димитрова
4 “в“ - класен ръководител – г-жа Надя Доневска
4 “г“ - класен ръководител – г-жа Илиана Николова
4 “д“ – класен ръководител – г-жа Маргарита Герданикова

5 “а“ – класен ръководител – г-н Стратия Тодоров
5 „б“ - класен ръководител – г-жа Антоанета Тодорова
5 “в“ - класен ръководител – г-жа Пенка Матеева
5 “г“ - класен ръководител – г-н Величко Костадинов
5 „д“ - класен ръководител – г-н Деляна Кънчева
5 “е“ - класен ръководител – г-н Пенка Мишевска
5 „ж“ - класен ръководител – г-жа Албена Янева

6 „а“ - класен ръководител – г-жа Димитрия Цветанова
6 „б“ - класен ръководител – г-жа Цветана Костадинова
6 „в“ - класен ръководител – г-жа София Гаргова
6 „г“ - класен ръководител – г-н Калин Цветков
6 „д“ - класен ръководител – г-н Красимир Кръчмаров
6 „е“ - класен ръководител – г-жа Милена Атанасова
6 „ж“ - класен ръководител – г-н Веселин Жечев

7 “а“ - класен ръководител – г-жа Мария Костова
7 “б“ - класен ръководител – г-жа Галина Славкова
7 “в“ - класен ръководител – г-жа Деляна Гергова
7 “г“ - класен ръководител – г-жа Розалия Кюртева
7 “д“ - класен ръководител – г-жа Людмила Танчева
7 „е“ - класен ръководител – г-н Веско Иванов