Делегиран бюджет

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2013 до 31.03.2013г. – вижте тук
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2013 до  30.06.2013г. – вижте тук
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2013 до 30.09.2013г. – вижте тук
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2013 до 31.12.2013г. – вижте тукОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТАот 01.01.2014 до 31.03.2014г. – вижте тукОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТАот 01.01.2014 до 31.12.2014г. – вижте тук
касов отчет-2014г.ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 2015
Бюджет 01-03-2015г.Отчет за касовото изпълнение на бюджета – 2015 – вижте тук – Отчет за 2015г.Касов отчет 01-09.2016г.Отчет 31.12.2016гОтчет на касовото изпълнение на бюджет-2017г.

Бюджет 2018

Отчет за първото тримесечие на 2018г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
От 01.01.2018 до 30.06.2018

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА от 01.01.2018 до 30.09.2018

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА от 01.01.2018 31.12.2018