Делегиран бюджет

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2013 до 31.03.2013г. – вижте тук
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2013 до  30.06.2013г. – вижте тук
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2013 до 30.09.2013г. – вижте тук
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2013 до 31.12.2013г. – вижте тук
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТАот 01.01.2014 до 31.03.2014г. – вижте тук
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТАот 01.01.2014 до 31.12.2014г. – вижте тук
касов отчет-2014г.ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 2015
Бюджет 01-03-2015г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета – 2015 – вижте тук – Отчет за 2015г.
Касов отчет 01-09.2016г.
Отчет 31.12.2016г
Отчет на касовото изпълнение на бюджет-2017г
.Бюджет 2018Отчет за първото тримесечие на 2018г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
От 01.01.2018 до 30.06.2018
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА от 01.01.2018 до 30.09.2018
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА от 01.01.2018 31.12.2018

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 01.01.2019 до 31.03.2019 – Отчет първо тримесечие 2019

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 01.01.2019 до 30.06.2019 – Отчет шестмесечие 2019

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 01.01.2019 до 30.09.2019 – Отчет деветмесечие 2019

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 01.01.2019 до 31.12.2019 – Годишен отчет за 2019 г.

=============================================================

ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ 2020 г. – Делегиран бюджет 2020

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 01.01.2020 до 31.03.2020 –Отчет първо тримесечие 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 01.01.2020 до 30.06.2020 – Отчет второ тримесечие 2020

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 01.01.2020 до 30.09.2020 – Отчет трето тримесичие 2020

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 01.01.2020 до 31.12.2020– Годишен отчет за 2020 г.