Делегиран бюджет

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2013 до 31.03.2013г. – вижте тук
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2013 до  30.06.2013г. – вижте тук
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2013 до 30.09.2013г. – вижте тук
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2013 до 31.12.2013г. – вижте тукОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТАот 01.01.2014 до 31.03.2014г. – вижте тукОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТАот 01.01.2014 до 31.12.2014г. – вижте тук
касов отчет-2014г.ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 2015
Бюджет 01-03-2015г.Отчет за касовото изпълнение на бюджета – 2015 – вижте тук – Отчет за 2015г.Касов отчет 01-09.2016г.

Отчет 31.12.2016г

Отчет на касовото изпълнение на бюджет-2017г.

Бюджет 2018

Отчет за първото тримесечие на 2018г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
От 01.01.2018 до 30.06.2018