Обществен съвет

На 16.02.2018г. от 12:00ч. , в Актовата зала на ОУ “ Княз Александър I „ще се проведе заседание на обществен съвет.

Протокол от проведеното заседание

На 13.06.2017г. от 13:00ч. , в Актовата зала на ОУ “ Княз Александър I „ще се проведе заседание на обществен съвет.

На 02.03.2017г. от 17:00ч. , в Актовата зала на ОУ “ Княз Александър I „ще се проведе заседание на обществен съвет.

покана обществен съвет

Заповед378

Протокол 2 ОС