КОЛЕКТИВ

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „КНЯЗ  АЛЕКСАНДЪР  I”

РЪКОВОДСТВО

Анета  Вълева ДИРЕКТОР
Гергана Янева Зам.-директор УД
Васил Начев Зам.-директор УД
Константин  Генов Зам.-директор АСД
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Саня Пулева  Педагогически съветник
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Стратия Тодоров Старши учител
Димитрия Цветанова Старши учител
Галина Славкова Старши учител
Мария Костова Старши учител
Мария Ангелова- Генова Учител
АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК
Петя Белокапова Старши учител
София Гаргова Старши учител
Пенка Василева Старши учител
Людмила Танчева Старши учител
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Пенка Мишевска Старши учител
Антоанета Тодорова Главен учител
Деляна Гергова Старши учител
Красимир Кръчмаров Учител
Деляна  Кънчева Старши учител
Вяра Христова Старши учител
Надежда Салабашева Учител
ПРИРОДНИ НАУКИ
Калин Цветков Старши учител
Величко Костадинов Учител
Милена Атанасова Старши учител
Цветана Димчева Старши учител
Розалия Кюртева Учител
Албена Янева  Учител
МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Донка Гугова Старши учител
Веселин Жечев Старши учител
Веско Иванов Учител
Веселин Николов  Учител
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Стоян Ангелов учител
Петър Анев Старши учител

Васил Василев

Старши учител
 Николай Деливански Учител
ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА
Стоян Арнаудов Старши учител
Валентина Рангелова Старши учител
НАЧАЛЕН КУРС
Елена  Линева Главен учител
Йонка Парпулска Главен учител
Атанаска Стоева Старши учител
Фани Кънева Старши учител
Екатерина Бонева Старши учител
Мина Василева Старши учител
Костадинка Пеева Старши учител
Мария Църцева Старши учител
Даниела Радичева Старши учител
Даниела Гогова Старши учител
Веска Джамова Старши учител
Велислава Димитрова Старши учител
Надя  Доневска Старши учител
Веселина  Дашева Старши учител
Боряна  Топалова Старши учител
Нели  Пиринчева Старши учител
Илиана  Николова Старши учител
Василка  Петрова Старши учител
Мариана  Аргирова-Жекова Старши учител
Румяна  ТрендафиловаМаргарита   Герданикова Старши учителСтарши учител
УЧИТЕЛИ – ЦДО
Катя Караджова Старши учител – ЦДО
Илиана Славова Учител – ЦДО
Татяна Николова Учител – ЦДО
Пенка Тинкова Старши учител – ЦДО
Румяна Иванова Учител – ЦДО
Мирослава Куртева Учител – ЦДО
Илияна Шотлекова Старши учител – ЦДО
Христо Добрев Старши учител – ЦДО
Росица Костадинова  Старши учител – ЦДО
 Милка Крушкова

 

Старши учител – ЦДО
АДМИНИСТРАЦИЯ
Любомира Кръстанова Счетоводител
Жана Стоева Завеждащ АС
Костадинка Герова Технически секретар
Димитър Запрянов Поддръжка
Атанас Атанасов Поддръжка
Весела Горалова Домакин
Лиляна Несторова Хигиенист
Радка Загорчева Хигиенист
Туркян Камберова Хигиенист
Верка Атанасова Хигиенист
Николина Иванчовска Хигиенист