ВАЖНО:
Учебните занятия се възстановят на 07.01.2019 г. /понеделник/ – втора смяна.
ОУ „Княз Александър I“ пожелава на всички весело посрещане на Новата Година!

======================================================
Ученици от ОУ „Княз Александър I“ дариха 4800 лева на детска хирургия на УМБАЛ “Свети Георги“. Средствата са събрани по време на благотворителен коледен базар.
Благодарствено писмо_20181220
======================================================

Утре, 21.11.2018 г. (сряда), учебните занятия ще бъдат възстановени
по обичайния график и програма!

=======================================================
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
за учебната 2018/2019 г.: http://оу-княз-александър.com/?page_id=89

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА:
17.09.2018 г. (понеделник) от 10.00 часа на площада пред училището.

Всички ученици от II до VII клас започват този месец втора смяна от 13.40 часа, с изключение на първокласниците, които са винаги първа смяна и започват от 08.20 часа.

=======================================================

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 и 5 КЛАС:

На 04.09.2018 г. (вторник) ще се проведе родителска среща от 18.00 часа.

Родителските срещи ще се проведат в следните кабинети:

1. I a клас – 1 кабинет – партер
2. I б клас – 14 кабинет – 1 етаж
3. I в клас – 2 кабинет – партер
4. I г клас – 12 кабинет – 1 етаж

1. V а клас – 23 кабинет - 2 етаж
2. V б клас – 22А кабинет - 2 етаж
3. V в клас - 36 кабинет - 3 етаж
4. V г клас - 30 кабинет - 3 етаж
5. V д клас - 34 кабинет - 3 етаж
6. V е клас - 35 кабинет - 3 етаж
7. V ж клас - 37А кабинет - 3 етаж

 

 

===========================================================================

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

Уважаеми родители,

На 22.06.2018 год. /петък/ и 25.06.2018 год. /понеделник/, от 8,30 часа до 16,30 часа в кабинет № 7 може да получите лично информация относно приема на петокласниците в 5 д, е, ж класове /неспециализирани паралелки/.

Приетите ученици от други училища, в тридневен срок – от 26.06.2018 год. /вторник/ до 28.06.2018 год. /четвъртък/ включително, от 8,30 до 13,00 часа, трябва да представят Удостоверение за преместване  в кабинет № 7.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

ПОРАДИ ПОСТЪПИЛИ ПО-ГОЛЯМ БРОЯ ОТ ОЧАКВАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА  НОВИ УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г., ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ СФОРМИРА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОЩЕ ЕДНА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНА ПАРАЛЕЛКА В V КЛАС.

СРОКЪТ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 22.06.2018 Г.

БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО!
==========================================================================
Списъци по входящи номера за Паралелки А,Б,В и Г

============================================================================
Издаването на служебни бележки на приетите на второ класиране ученици в Va, Vб, Vв и Vг клас ще се извършва в канцеларията на училището съгласно указания срок в регламентираното работно време:

Приети на второ класиране ученици в специализираните паралелки

===============================================================================================

grafik ouГрафикrab.vreme

==============================================================================
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА V КЛАС В ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”
ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА

Приемът ще бъде осъществен в 6 паралелки с по 26 ученици:

Vа клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по български език и литература – 2 ч. седмично;

Vб клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по математика – 2 ч. седмично;

Vв клас общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по английски език – 2 ч. седмично;

Vг клас общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по история и цивилизации – – 2 ч. седмично и география и икономика  – 2 ч. седмично;

Vд клас – общообразователна паралелка;

Vе клас – общообразователна паралелка.

 

Всички ученици от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които желаят да продължат обучението си в същото училище, ще бъдат приети в V клас.

 

  1. Приемът за Va, Vб, Vв и Vг ще се осъществи  като се взима под внимание:

-          Резултатите от проведените Великденски състезания, проведени в ОУ „Княз Александър I” през месец април 2018 г.;

-          Резултатите от НВО – IV клас – 2018 г. (за Vв – оценката по английски език от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика);

-          Оценката от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика по съответния предмет за всяка от паралелките;

-          Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика;

-          Представяне на документ от други състезания по съответния предмет, проведени през учебната 2017-2018 г.

  1. Приемът за Vд и Vе ще се осъществи  като се взима под внимание:

-          Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика;

-          Резултатите от НВО – IV клас – 2018 г.

-          Учащи брат или сестра в ОУ „Княз Александър I”.

 

ГРАФИК

  1. Подаване на заявления за Va, Vб, Vв и Vг клас на класиралите се до 26 място  - от 04.06.2018 г. до 07.06.2018 г. (от 08.00 до 13.00 часа).
  2. Обявяване на свободни места за Va, Vб, Vв и V г клас – на 07.06.2018 г. след 15.00 часа на сайта на училището.
  3. Подаване на заявления за останалите свободни места вVa, Vб, Vв и Vг клас – от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 г. (от 08.00 до 13.00 часа).
  4. Обявяване на записаните ученици по паралелки в Va, Vб, Vв и Vг клас клас – на 11.06.2018 г. след 15.00 часа.
  5. Подаване на заявления за Vд и Vе клас – от 12.06.2018 г. до 14.06.2018 г. (от 08.00 до 13.00 часа ).
  6. Обявяване на приетите ученици по паралелки – 15.06.2018 г.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление - образец
  2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

==============================================================================================
Уважаеми родители,

На Вашето внимание предоставяме резултатите от изминалите състезания, провели се на 21.04-22.04 и 28.04-29.04.2018 г., както следва:

1. БЕЛ – БЕЛ – 2018 – РЕЗУЛТАТИ

2. АЕ – АЕ – 2018 – РЕЗУЛТАТИ

3. ИГ –  ИГ – 2018 – РЕЗУЛТАТИ

4. Математика – МАТ – 2018 – РЕЗУЛТАТИ

Чрез входящия номер на заявлението Ви можете да проверите резултатите на Вашето дете. Същите ще бъдат налични и във фоайето на училището.

На 17.05.2018 г., четвъртък, проверените работи ще бъдат достъпни за преглед от Вас в кабинет номер 20 от 13.00 до 17.00 часа.
================================================================================

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл.19 от Наредба 12/2016 година на МОН, чл.41, ал.1 от Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование и моя заповед
№ РД 10 – 257 -854/ 30.03.2018 г.,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Училищен план-прием за учебната 2018/2019 година, както следва:

1. I клас – 4 паралелки, целодневен режим на обучение – по 24 ученици във всяка паралелка;
2. V клас – 6 паралелки, с разширена подготовка по английски език, математика, български език и литература и история и география – по 26 ученици във всяка паралелка.
3. Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове:
3.1 първи клас
3.2 втори клас
3.3 трети клас
3.4 четвърти клас
4. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2018 г. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ЗДУД – Гергана Янева и Васил Начев.

АНЕТА ВЪЛЕВА
Директор на ОУ „ Княз Александър І „

===========================================================================

   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I “

организира Великденски състезания за ученици от  4-ти клас.

Състезанията ще се проведат от 09:00 ч.в сградата на училището на следните дати:

- 21.04.2018г. –  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (от 09:00ч.)
- 22.04.2018г.  – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (от 09:00ч.)
- 28.04.2018г.  – ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ (от 09:00ч.)
- 29.04.2018г.  – МАТЕМАТИКА (от 09:00ч.)

Заявлението за участие в състезанията, можете  да се изтеглите от сайта на училището  – Бланки или да го попълните на място в деловодството.
Молим да пазите входящия си номер. Съгласно заповед № РД 09-5411/12.12.2017 г. на МОН и Становище  на Комисията за защита на личните данни рег.№ П-1001/10.02.2016 г., Ви информираме,че резултатите от състезанията ще бъдат оповестени на интернет страницата на училището чрез входящия номер на подаденото от Вас заявление.

Срок за подаване – до 16.04.2018 г.

Работно време на деловодството: 08.00 – 16.30 ч.
Обедна почивка:12.00 – 12.30 ч.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на училището ни до 23.05.2018 г.
като проверката ще се извърши чрез входящия Ви номер!

Подаване на документи за записване – от 04.06.2018г. до 15.06.2018г.

Необходими документи за записване:

- Удостоверение за преместване

- Копие от Акт за раждане

- Удостоверение за завършен начален етап на основно образование /копие/

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ !