По инициатива на родители на ученици от ОУ „Княз Александър I“ се организира
Коледен базар под надслов:
 “Щастлива и благословенна Коледа“!

Базарът ще се проведе от 16.12.2019 г. до 20.12.2019 г. във фоайето на училището.
Събраните средства ще се дарят на  храм „Свети Свети Кирил и Методий“ – гр. Пловдив
за възстановяване част от стенописите на храма.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на ученици и родители:

I. Олимпиади

На 07.12.2019 г. (събота) от 09.00 часа ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по математика за учениците от 5., 6. и 7. клас.

На 14.12.2019 г. (събота) от 09.00 часа ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по математика за  учениците от 4. клас.

На 14.12.2019 г. (събота) от 09.00 часа ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по български език и литература за учениците от 5., 6. и 7. клас.

II. Родителска среща

На 04.12.2019 г. (сряда) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 1. до 7. клас