ВАЖНО:На вниманието на учениците от 7 клас:

Относно: Явяване на НВО по чужд език в VII клас (изпитът е по желание!)
Уважаеми родители и ученици,
Срокът за подаване на заявления за явяване на НВО по чужд език в VII клас (изпитът е по желание!) е от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г. включително!
Прикачаме заявление – Заявление – чужд език, което желаещите могат да свалят и попълнят. Заявленията, може да сканирате или снимате ако нямате устройство. Изпращайте попълнениете и  подписани заявления на пощата на училището: admin@ka1.bg в посочения срок.
Училището ще препрати подадените завление до РУО – Пловдив.
От ръководството
=============================================================================

Уважаеми родители,

На основание заповед на министъра на здравеопазването дните  до 12.04.2020 г. са обявени от МОН за неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки.

ОУ “Княз Александър I” продължава дистанционното обучение в електронна среда по установения до настоящия момент график.

 ======================================================================

От ръководството

Уважаеми родители!

Онлайн обучението е ново предизвикателство за учениците и за Вас . При възникнали затруднения и проблеми с онлайн обучението, се обръщайте към класните ръководители или учителите по съответния предмет. Те са на разположение и ще отговорят на всички Ваши въпроси. Ръководството на ОУ „Княз Александър I“ също е на Ваше разположение за въпроси и отговори. Не се притеснявайте да ни се обадите! Заедно ще се справим с това изпитание!

Успешен и ползотворен ден! Бъдете здрави!

Анета Вълева- Директор на ОУ „Княз Александър I“