На вниманието на родителите и учениците в V клас:

Уважаеми родители и ученици,
След изтичане на срока на записване на ученици в V клас, всички приети ученици са записани.
Няма свободни места към настоящия момент.
В случай на освобождаване на места, своевременно на сайта ще обявяваме броя им.

Учениците от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които не са класирани в V a, V б, V в и V г клас, ще бъдат записани V д, V е и V ж клас без родителите да подават заявления.

От Ръководството на ОУ „Княз Александър I“

============================================================================

Списъци на приетите ученици в V клас

1. БЕЛ – КЛАСИРАНЕ – БЕЛ
2. МАТ – КЛАСИРАНЕ – МАТ
3. АЕ -  КЛАСИРАНЕ – АЕ
4. ИГ – КЛАСИРАНЕ – ИГ
5. Общообразователни паралелки – КЛАСИРАНЕ – О

Приетите ученици трябва задължително да се запишат от родителите  от 30.06.2020г. /от 13.30 часа/ до 02.07.2020г /до 16.30 часа/, предоставяйки следните документи в сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15:

-Писмено заявление - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ-2 родители за преместване в ОУ „Княз Александър I“ от родителите съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО до директора на училището и Декларации по образец /получават се при записване/.

Заявлението може да бъде свалено и попълнено предварително. Необходимо е да бъде подписано и от двамата родители.

Ако родителите са разведени е необходимо да се представи документ за присъдени права над детето;

Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

Медицински документи от личния лекар /имунизации/ или ксерокопие на страниците от здравната книжка;

Обявяване на броя на незаетите места след изтичане на срока на записване и класиране на следващите по реда на желанията ученици до запълване на свободните места – 03 юли 2020 г. до 12 часа на сайта на училището (чрез предоставените Ви кодове).

Записване на следващите по реда на желанията ученици на 06.07.2020 г. и 07.07.2020 г., предоставяйки горе изброените документи.

Пропусналите обявените срокове имат право за записване в V клас след приключване на кампанията при наличие на свободни места.

Комисия за прием в V клас

 

============================================

На вниманието на седмокласниците и техните родители!

Запознайте се с Ръководството за онлайн кандидатстване след 7 клас – online_kandidatstvane_sled_7_klas__1_

==================================================================

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

 

1.     Списъците на приетите ученици чрез предоставените Ви кодове) ще бъдат обявени на 30.06.2020 г. до 12 часа на сайта на училището.

2.     Приетите ученици трябва задължително да се запишат от родителите  от 30.06.2020г. /от 13.30 часа/ до 02.07.2020г /до 16.30 часа/, предоставяйки следните документи в сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15:

-Писмено заявление за преместване в ОУ „Княз Александър I“ от родителите съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО до директора на училището и Декларации по образец /получават се при записване/;

Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

Медицински документи от личния лекар /имунизации/ или ксерокопие на страниците от здравната книжка;

Ако родителите са разведени е необходимо да се представи документ за присъдени права над детето.

3.     Обявяване на броя на незаетите места след изтичане на срока на записване и класиране на следващите по реда на желанията ученици до запълване на свободните места – 03 юли 2020 г. до 12 часа на сайта на училището (чрез предоставените Ви кодове).

4.     Записване на следващите по реда на желанията ученици на 06.07.2020 г. и 07.07.2020 г., предоставяйки документите по т. 3.

5.     Пропусналите обявените срокове имат право за записване в V клас след приключване на кампанията при наличие на свободни места.

Комисия за прием в V клас

 

==================================

На вниманието на седмокласниците и техните родители:

Ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по БЕЛ и Математика от национално външно оценяване в края на VII клас, е както следва:

 

1. По БЕЛ – на 01.07.2020 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Васил Левски“ град Пловдив, бул. „Шести септември“ 1.

 

2. По Математика – на 01.07.2020 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Васил Левски“ град Пловдив, бул. „Шести септември“ 1.

 

Учениците в присъствието на родител имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа в присъствието на член на РКПОИР чрез влизане в системата.

========================================================================

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

 

1.     Желаещите да бъдат приети в V клас за учебната 2020-2021г. трябва да подадат от 18.06.2020г. до 24.06.2020г., на  email: 5klas2020@ka1.bg следните документи за участие в класиране:

 

-Заявление по образец - заявлението се изтегля,
попълва, полага се подпис на родителя, сканира се/или снима/ и се подава по
електронен път на e-mail: 5klas2020@ka1.bg)
Заявлението беше достъпно за попълване до 24.06.2020 г.

-Копие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

-Копия от документи, удостоверяващи участието на учениците в състезания, олимпиади, школи, групи по интереси, клубове, от областите касаещи видовете паралелки в училището, проведени през учебната 2019 – 2020 г.   

Заявлението и всеки друг документ се прикачва на e-mail: 5klas2020@ka1.bg
от 18.06.2020 г. до 24.06.2020 г.

 

Всеки родител подал заявление ще получи индивидуален  код на електронната си поща. Краен срок за получаване на кода – 17.00 часа на  25.06.2020 г.  Кодовете ще са Ви необходими за проверка на резултатите.

 

2.     Списъците на приетите ученици (чрез предоставените Ви кодове) ще бъдат обявени на 30.06.2020 г. до 12 часа на сайта на училището.

3.     Приетите ученици трябва задължително да се запишат от родителите  от 30.06.2020г. /от 13.30 часа/ до 02.07.2020г /до 16.30 часа/, предоставяйки следните документи в сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15:

-Писмено заявление за преместване в ОУ „Княз Александър I“ от родителите съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО до директора на училището и Декларации по образец /получават се при записване/;

Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

Медицински документи от личния лекар /имунизации/ или ксерокопие на страниците от здравната книжка;

Ако родителите са разведени е необходимо да се представи документ за присъдени права над детето.

4.     Обявяване на броя на незаетите места след изтичане на срока на записване и класиране на следващите по реда на желанията ученици до запълване на свободните места – 03 юли 2020 г. до 12 часа на сайта на училището (чрез предоставените Ви кодове).

5.     Записване на следващите по реда на желанията ученици на 06.07.2020 г. и 07.07.2020 г., предоставяйки документите по т. 3.

6.     Пропусналите обявените срокове имат право за записване в V клас след приключване на кампанията при наличие на свободни места.

 

Комисия за прием в V клас

 

==================================

На вниманието на седмокласниците и техните родители:

Предоставяме Ви линк към „Виртуална панорама  на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“ https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/начална-страница

======================================

СЪОБЩЕНИЕ

ПРИЕМ ЗА  ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Поради противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, и провеждането на държавен зрелостен изпит в някои от училищата, подаването на документи за записване в първи клас ще се извърши при следния график:

04.06.2020г./четвъртък/ от 13.00 до 17.00 часа

05.06.2020г. /петък/ от 13.00 до 17.00 часа

08.06.2020г. /понеделник/ от 13.00 до 17.00 часа

09.06.2020г. /вторник/ от 13.00 до 17.00 часа

Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителя (настойника) задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране (Приложение № 2).

Задължителни документи са:

1. попълнено заявление за записване по образец (Приложение № 3), което се генерира от системата за прием;

2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;

3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;

4. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);

Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.

Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие.

Във връзка с проивоепидимичните мерки, молим за спазване на дистанция и влизане в сградата на училищете с лични предпазни средства!

=================================================================

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА V КЛАС В ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”
ЗА УЧЕБНАТА 20
20– 2021 ГОДИНА

 

Уважаеми родители,

Обучението в V клас в ОУ „Княз Александър I“ за учебната 2020-2021 година ще бъде осъществено в 7 паралелки с по 26 ученици:

V а клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по Български език и литература – 2 ч. седмично;

V б клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по Математика – 2 ч. седмично;

V в клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по Английски език – 2 ч. седмично;

V г клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по История и цивилизации –  1 ч. седмично и География и икономика  – 1 ч. седмично;

V д клас – общообразователна паралелка;

V е клас – общообразователна паралелка;

V ж клас – общообразователна паралелка.

Всички ученици от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които желаят да продължат обучението си в същото училище, ще бъдат записани в V клас.

 

    I.        Записване в V a, V б, V в и V г клас

 1. За записване в V a, V б, V в и V г клас могат да участват всички успешно завършили IV клас ученици от ОУ „Княз Александър I“ и ученици от други училища, като подадат заявление – образец, копие от удостоверение за завършен IV клас и копие от документи, удостоверяващи участието на учениците в състезания и олимпиади, проведени през учебната 2019 – 2020 г.
 2. Класирането се извършва по реда на желанията посочени от родителя при подаване на заявление за участие в класиране.
 3. Критерии за класиране в паралелки V a, V б, V в и V г клас.

 

Класирането ще се осъществи като се взима под внимание:

 

-         Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика от задължителните учебни часове;

-         Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика от избираемите учебни часове;

-         Оценката от задължителните учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика по съответния предмет за всяка от паралелките;

-         Оценката от избираемите учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика по съответния предмет за всяка от паралелките;

-         Изучаването на факултативни учебни часове по съответния предмет за всяка от паралелките;

-         Представяне на документи от състезания и олимпиади по съответния предмет, проведени през учебната 2019-2020 г.

 

 II.        Записване в V д, V е и V ж клас

 

 1. За записване в V д, V е и V ж клас могат да участват всички успешно завършили IV клас ученици от други училища, като подадат заявление – образец.
 2. Учениците от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които не са записани в V a, V б, V в и V г клас, ще бъдат записани V д, V е и V ж клас без да подават заявления.
 3. Критерии за класиране в паралелки V д, V е и V ж клас.

 

Класирането ще се осъществи като се взима под внимание:

-          Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика;

-          Учащи брат или сестра в ОУ „Княз Александър I”;

-        Ученици с  адресна регистрация в района на училището или в район прилежащ на училището.

На 18.06.2020 г. на сайта на училището ще бъде качено заявление-образец за участие в класиране за V a, V б, V в, V г, V д, V е и Vж клас.

 

Подаването на заявленията за класиране ще става по електронен път на  e-mail: 5klas2020@ka1.bg

 

Подробен график ще бъде качен допълнително на сайта на училището!

Забележка: Поради настоящата епидемична обстановка  в страната и с цел опазване живота и здравето на децата, състезанията по случай 1 юни – Ден на детето се отменят.

 

 

===========================================================================

Относно:

Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Със заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив е определена комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства /комисията/.

Предвид обявеното извънредно положение в Р България, усложнената епидемиологична ситуация, издадените заповеди на министъра на здравеопазването и указанията на Министерство на образованието и науката комисията ще приема документи от 04 май 2020 г. до 21 май 2020 г. вкл., при следната организация на работа:

-          Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания се насочват по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни за здравословното им състояние.

-          Насочването се извършва по два списъка със заболявания, утвърдени от министъра на здравеопазването, съгласувани от министъра на образованието и науката, които прилагаме за запознаване:

 • Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или в средни училища – Списък 1
 • Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, профили и професии  – Списък 2Уточнение: В      списъка са изписани заболяванията и съответните номера на професиите  и  специалностите, за които ученикът има право да подаде заявление и да бъде  насочен. В Таблица 1 са      разписани съответните професии и специалности, съответстващи на номера от      списъка /например: 1. Заболявания на опорно – двигателната система  – номер 3 от списъка съответства на професия „Финансист“, специалност  „Банково дело“ в таблица № 1/.

С професиите, специалностите и училищата, в които ще се осъществява прием може да се запознаете от сайта на Регионално управление на образованието – Пловдив, раздел „Прием“, подраздел „План-прием в VIII клас“.

Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания подават следните документи:

 • попълнено и подписано заявление с подредени  желания, образец на което прилагаме тук: Заявление. В заявлението задължително се вписва телефон за връзка.
 • протокол от специализирана по профила на  заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия/ТЕЛК/НЕЛК.

Документите се подават по един от следните начини:

 • по пощата или чрез куриер на адрес: гр. Пловдив,      ул. „Цариброд“ № 1, Регионално управление на образованието – Пловдив /за      комисията за насочване/.
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване      /е-връчване/ - https://edelivery.egov.bg.

При невъзможност и затруднения от Ваша страна при използване на Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/, може да изпратите всички документи в училището на следния e-mail: admin@ka1.bg.

Изпратените от Вас документи ще бъдат подадени от училището до РУО – Пловдив /за комисията за насочване/ чрез Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ - https://edelivery.egov.bg

При обективна невъзможност документите да бъдат изпратени чрез някой от изброените по-горе начини и след отмяна на  извънредното положение в Р България до 21.05.2020 г. документи могат да се подадат в Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов“, гр. Пловдив, ул. „Прохлада №  1, по следния график: от понеделник до петък: 9.00 часа – 13.00 часа и 13.30 часа – 17.00 часа. При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител/настойник.

Забележка:

 1. Комисията насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.
 2. Комисията има право да насочи до 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3.
 3. При необходимост и по решение на комисията, при съобразяване с изискванията на министъра на здравеопазването, учениците,   подали документи, ще следва да се явят лично пред комисията за  допълнителни уточнения.
 4. Информация за насочването ще бъде изнесена до 14.06.2020 г. и ще е налична в Регионално управление на образованието –  Пловдив.
 5. След насочване на учениците от комисията,  родителите следва в срок до 17.00 ч. на 03.07.2020 г. да ги запишат в  училището, в което са насочени.
 6. Информация за срочните оценки на учениците от  първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното  училище по искане на комисията.

====================================================================================

Уважаеми родители,

 • Информираме Ви,че през месец април,ще бъдат възстановени доставките на хранителни продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
 • Доставките до училище ще са от производителите.
 • Продуктите са сирене/кашкавал, плодове/зеленчуци в индивидуални опаковки с количество, полагащо се за периода 13 март – 13 май съгласно изпълнението на графика на доставки.
 • ОУ „Княз Александър I” ще получи продуктите на 29.04.2020г. и наши служители ще ги раздават на 29.04.2020г. при следния график:

 

-          1 а клас  от 9:00ч. на 29.04ч.

-          1б клас от 9:20ч. до 9:40ч. на 29.04.

-          1в клас от 9:40ч. до 10:00ч. на 29.04.

-          1 г клас от 10:00ч. до 10:20ч. на 29.04.

-          2 а клас от 10:20ч. до 10:40ч. на 29.04.

-          2 б клас от 10:40 до 11:00ч. на 29.04.

-          2 в клас от 11:00ч. до 11:20ч. на 29.04.

-          2 г клас от 11:20ч до 11:40ч. на 29.04.

-          3 а клас от 11:40 до 12:00ч. на 29.04.

-          3 б клас от 12:00ч. до 12:20ч. на 29.04.

-          3 в клас от 12:20ч. до 12:40ч. на 29.04.

-          3 г клас от 12:40ч. до 13:00ч. на 29.04.

-          3 д клас от 13:00ч. до 13:20ч. на 29.04.

-          4 а клас от 13:20ч. до 13:40ч. на 29.04.

-          4 б клас от 13:40ч. до 14:00ч. на 29.04.

-          4 в клас от 14:00ч. до 14:20ч. на 29.04.

-          4 г клас от 14:20ч. до 14:40ч. на 29.04.

-          4 д клас от 14:40ч. до 15:00ч. на 29.04.

 

 • Продуктите ще са разфасовани и опаковани в грамаж за едно дете.
 • Раздаването на продуктите,ще е пред централния вход на училището, съгласно всички санитарно-хигиенни изисквания .
 • Ще бъдат осигурени дезинфектанти за ръце.
 • При отказ от Вас да получите продуктите, те ще бъдат пренасочени към социално слаби хора чрез „Агенцията за социално подпомагане”.
 • Необходимо е всеки един от Вас,да попълни формуляра, за да заяви желанието или нежеланието си за  участие в програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
 • При промяна на обстоятелствата по независещи от нас причини,ще бъдете осведомени допълнително.

Моля,попълнете формуляра в срок до 21.04.2020г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1x9AuvqlNu_2SgA2ZQCfv_5c5hRnYMwQ9NtBkfOdPDLA/edit

===========================================================================

 

ВАЖНО:На вниманието на учениците от 7 клас:

Относно: Явяване на НВО по чужд език в VII клас (изпитът е по желание!)
Уважаеми родители и ученици,
Срокът за подаване на заявления за явяване на НВО по чужд език в VII клас (изпитът е по желание!) е от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г. включително!
Прикачаме заявление – Заявление – чужд език, което желаещите могат да свалят и попълнят. Заявленията, може да сканирате или снимате ако нямате устройство. Изпращайте попълнениете и  подписани заявления на пощата на училището: admin@ka1.bg в посочения срок.
Училището ще препрати подадените завление до РУО – Пловдив.

На вниманието на ученици и родители: прием след 7 клас

Справочникът за кандидатстване след 7 клас може да намерите в сайта на РУО – Пловдив - https://www.ruobg.com/files_priem/files_16/plan_priem_8.pdf?fbclid=IwAR24B4yTUWKiis26n_gX69uDEyhU8hHSM2daY4V6GF221UcR1-AfUOSAVRg

От ръководството
===========================================================================

Уважаеми родители,

На основание заповед на министъра на здравеопазването дните  до 13.05.2020 г. са обявени от МОН за неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки.

ОУ “Княз Александър I” продължава дистанционното обучение в електронна среда по установения до настоящия момент график.

 ======================================================================

От ръководството

Уважаеми родители!

Онлайн обучението е ново предизвикателство за учениците и за Вас . При възникнали затруднения и проблеми с онлайн обучението, се обръщайте към класните ръководители или учителите по съответния предмет. Те са на разположение и ще отговорят на всички Ваши въпроси. Ръководството на ОУ „Княз Александър I“ също е на Ваше разположение за въпроси и отговори. Не се притеснявайте да ни се обадите! Заедно ще се справим с това изпитание!

Успешен и ползотворен ден! Бъдете здрави!

Анета Вълева- Директор на ОУ „Княз Александър I“