На вниманието на седмокласниците и техните родители:

Предоставяме Ви линк към „Виртуална панорама  на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“ https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/начална-страница

=================================================

Предвид извънредната ситуация в страната, се наложи дистанционна форма на обучение, която предполага по-дълъг престой пред компютри, таблети, телефони. С цел опазване здравето на учениците от 19.03.2020г. вкл. учебните часове се намалят на 30 мин., при следния график на провеждане:

  1. Час 09-09,30;
  2. Час 9,40-10,10 часа;
  3. Час 10,20-10,50 часа;
  4. Час 11,10-11,40 часа;
  5. Час 11,50-12,20 часа;
  6. Час 12,30- 13,00 часа

За да се намали рискът за здравето на учениците, обръщаме внимание върху контрола, които Вие трябва да упражнявате при работа с електронните устройства.