Без категория

ВАЖНО:
Учебните занятия се възстановят на 07.01.2019 г. /понеделник/ – втора смяна.
ОУ „Княз Александър I“ пожелава на всички весело посрещане на Новата Година!

======================================================
Ученици от ОУ „Княз Александър I“ дариха 4800 лева на детска хирургия на УМБАЛ “Свети Георги“. Средствата са събрани по време на благотворителен коледен базар.
Благодарствено писмо_20181220
======================================================

Утре, 21.11.2018 г. (сряда), учебните занятия ще бъдат възстановени
по обичайния график и програма!

=======================================================
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
за учебната 2018/2019 г.: http://оу-княз-александър.com/?page_id=89

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА:
17.09.2018 г. (понеделник) от 10.00 часа на площада пред училището.

Всички ученици от II до VII клас започват този месец втора смяна от 13.40 часа, с изключение на първокласниците, които са винаги първа смяна и започват от 08.20 часа.

=======================================================

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 и 5 КЛАС:

На 04.09.2018 г. (вторник) ще се проведе родителска среща от 18.00 часа.

Родителските срещи ще се проведат в следните кабинети:

1. I a клас – 1 кабинет – партер
2. I б клас – 14 кабинет – 1 етаж
3. I в клас – 2 кабинет – партер
4. I г клас – 12 кабинет – 1 етаж

1. V а клас – 23 кабинет - 2 етаж
2. V б клас – 22А кабинет - 2 етаж
3. V в клас - 36 кабинет - 3 етаж
4. V г клас - 30 кабинет - 3 етаж
5. V д клас - 34 кабинет - 3 етаж
6. V е клас - 35 кабинет - 3 етаж
7. V ж клас - 37А кабинет - 3 етаж

 

 

===========================================================================

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

Уважаеми родители,

На 22.06.2018 год. /петък/ и 25.06.2018 год. /понеделник/, от 8,30 часа до 16,30 часа в кабинет № 7 може да получите лично информация относно приема на петокласниците в 5 д, е, ж класове /неспециализирани паралелки/.

Приетите ученици от други училища, в тридневен срок – от 26.06.2018 год. /вторник/ до 28.06.2018 год. /четвъртък/ включително, от 8,30 до 13,00 часа, трябва да представят Удостоверение за преместване  в кабинет № 7.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

ПОРАДИ ПОСТЪПИЛИ ПО-ГОЛЯМ БРОЯ ОТ ОЧАКВАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА  НОВИ УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г., ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ СФОРМИРА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОЩЕ ЕДНА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНА ПАРАЛЕЛКА В V КЛАС.

СРОКЪТ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 22.06.2018 Г.

БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО!
==========================================================================
Списъци по входящи номера за Паралелки А,Б,В и Г

============================================================================
Издаването на служебни бележки на приетите на второ класиране ученици в Va, Vб, Vв и Vг клас ще се извършва в канцеларията на училището съгласно указания срок в регламентираното работно време:

Приети на второ класиране ученици в специализираните паралелки

===============================================================================================

grafik ouГрафикrab.vreme

==============================================================================
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА V КЛАС В ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”
ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА

Приемът ще бъде осъществен в 6 паралелки с по 26 ученици:

Vа клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по български език и литература – 2 ч. седмично;

Vб клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по математика – 2 ч. седмично;

Vв клас общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по английски език – 2 ч. седмично;

Vг клас общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по история и цивилизации – – 2 ч. седмично и география и икономика  – 2 ч. седмично;

Vд клас – общообразователна паралелка;

Vе клас – общообразователна паралелка.

 

Всички ученици от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които желаят да продължат обучението си в същото училище, ще бъдат приети в V клас.

 

  1. Приемът за Va, Vб, Vв и Vг ще се осъществи  като се взима под внимание:

-          Резултатите от проведените Великденски състезания, проведени в ОУ „Княз Александър I” през месец април 2018 г.;

-          Резултатите от НВО – IV клас – 2018 г. (за Vв – оценката по английски език от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика);

-          Оценката от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика по съответния предмет за всяка от паралелките;

-          Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика;

-          Представяне на документ от други състезания по съответния предмет, проведени през учебната 2017-2018 г.

  1. Приемът за Vд и Vе ще се осъществи  като се взима под внимание:

-          Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика;

-          Резултатите от НВО – IV клас – 2018 г.

-          Учащи брат или сестра в ОУ „Княз Александър I”.

 

ГРАФИК

  1. Подаване на заявления за Va, Vб, Vв и Vг клас на класиралите се до 26 място  - от 04.06.2018 г. до 07.06.2018 г. (от 08.00 до 13.00 часа).
  2. Обявяване на свободни места за Va, Vб, Vв и V г клас – на 07.06.2018 г. след 15.00 часа на сайта на училището.
  3. Подаване на заявления за останалите свободни места вVa, Vб, Vв и Vг клас – от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 г. (от 08.00 до 13.00 часа).
  4. Обявяване на записаните ученици по паралелки в Va, Vб, Vв и Vг клас клас – на 11.06.2018 г. след 15.00 часа.
  5. Подаване на заявления за Vд и Vе клас – от 12.06.2018 г. до 14.06.2018 г. (от 08.00 до 13.00 часа ).
  6. Обявяване на приетите ученици по паралелки – 15.06.2018 г.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление - образец
  2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

==============================================================================================
Уважаеми родители,

На Вашето внимание предоставяме резултатите от изминалите състезания, провели се на 21.04-22.04 и 28.04-29.04.2018 г., както следва:

1. БЕЛ – БЕЛ – 2018 – РЕЗУЛТАТИ

2. АЕ – АЕ – 2018 – РЕЗУЛТАТИ

3. ИГ –  ИГ – 2018 – РЕЗУЛТАТИ

4. Математика – МАТ – 2018 – РЕЗУЛТАТИ

Чрез входящия номер на заявлението Ви можете да проверите резултатите на Вашето дете. Същите ще бъдат налични и във фоайето на училището.

На 17.05.2018 г., четвъртък, проверените работи ще бъдат достъпни за преглед от Вас в кабинет номер 20 от 13.00 до 17.00 часа.
================================================================================

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл.19 от Наредба 12/2016 година на МОН, чл.41, ал.1 от Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование и моя заповед
№ РД 10 – 257 -854/ 30.03.2018 г.,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Училищен план-прием за учебната 2018/2019 година, както следва:

1. I клас – 4 паралелки, целодневен режим на обучение – по 24 ученици във всяка паралелка;
2. V клас – 6 паралелки, с разширена подготовка по английски език, математика, български език и литература и история и география – по 26 ученици във всяка паралелка.
3. Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове:
3.1 първи клас
3.2 втори клас
3.3 трети клас
3.4 четвърти клас
4. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2018 г. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ЗДУД – Гергана Янева и Васил Начев.

АНЕТА ВЪЛЕВА
Директор на ОУ „ Княз Александър І „

===========================================================================

   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I “

организира Великденски състезания за ученици от  4-ти клас.

Състезанията ще се проведат от 09:00 ч.в сградата на училището на следните дати:

- 21.04.2018г. –  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (от 09:00ч.)
- 22.04.2018г.  – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (от 09:00ч.)
- 28.04.2018г.  – ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ (от 09:00ч.)
- 29.04.2018г.  – МАТЕМАТИКА (от 09:00ч.)

Заявлението за участие в състезанията, можете  да се изтеглите от сайта на училището  – Бланки или да го попълните на място в деловодството.
Молим да пазите входящия си номер. Съгласно заповед № РД 09-5411/12.12.2017 г. на МОН и Становище  на Комисията за защита на личните данни рег.№ П-1001/10.02.2016 г., Ви информираме,че резултатите от състезанията ще бъдат оповестени на интернет страницата на училището чрез входящия номер на подаденото от Вас заявление.

Срок за подаване – до 16.04.2018 г.

Работно време на деловодството: 08.00 – 16.30 ч.
Обедна почивка:12.00 – 12.30 ч.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на училището ни до 23.05.2018 г.
като проверката ще се извърши чрез входящия Ви номер!

Подаване на документи за записване – от 04.06.2018г. до 15.06.2018г.

Необходими документи за записване:

- Удостоверение за преместване

- Копие от Акт за раждане

- Удостоверение за завършен начален етап на основно образование /копие/

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ !

 

=========================================================================

 

 

На вниманието на родителите на бъдещи първокласници за учебната 2018-2019 година:

 

Срокове за прием в първи клас за учебната 2018/2019 година в общинските училища на град Пловдив

Общинската администрация уведомява родителите на родените през 2011 година деца, които подлежат на задължителен прием в първи клас през учебната 2018/2019 година, че вече са ясни сроковете, според които ще бъде осъществено класирането и записването на децата им. От 2017 година е въведен централизиран електронен прием на учениците в първи клас в общинските училища на град Пловдив. Новите правила за 2018 година са уточнени и са публикувани на интернет страницата на системата на адрес http://priem.plovdiv.bg в раздела „Нормативни документи“.

На същото място е публикуван и утвърденият График на дейностите за 2018 година. Той съдържа всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в първи клас.

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 5 юни 2018 година. Свободните места за него ще бъдат публикувани в електронната система от училищата в срок до 2 май 2018 година. Предвижда се след тази дата да започне подаването от родителите на заявления за участие в първото класиране онлайн в електронната система. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране родителите следва да подадат заявления онлайн до 3 юни 2018 г. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител по образец своите заявления за кандидатстване в срок до 31 май 2018 г. в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

Предвидени са второ (на 19.06.2018 г.) и трето (на 3.07.2018 г.) класиране. За всички важни срокове за тези класирания родителите ще могат да се запознаят от сайта на електронната система. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

 

Район на КА1

 Район на ОУ „Княз Александър I“