Без категория

   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I “

организира състезания по случай  24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

 за ученици от  4-ти клас.

Състезанията ще се проведат от 09:00 ч.в сградата на училището на следните дати:

- 04.05.2019г.  – ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ (от 09:00ч.)
- 11.05.2019г. –  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (от 09:00ч.)
- 12.05.2019г.  – МАТЕМАТИКА (от 09:00ч.)
- 18.05.2019г.  – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (от 09:00ч.)

Заявлението за участие в състезанията, можете  да се изтеглите от сайта на училището  – Бланки или да го попълните на място в деловодството. Молим да пазите входящия си номер. Съгласно заповед № РД 09-5411/12.12.2017 г. на МОН и Становище  на Комисията за защита на личните данни рег.№ П-1001/10.02.2016 г., Ви информираме,че резултатите от състезанията ще бъдат оповестени на интернет страницата на училището чрез входящия номер на подаденото от Вас заявление.

Срок за подаване – от 15.04 до 30.04.2019 г.

Работно време на деловодството: 09.00 – 16.00 ч. Обедна почивка:12.00 – 12.30 ч.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на училището ни като проверката ще се извърши чрез входящия Ви номер!

Необходими документи за записване:

- Удостоверение за преместване

- Копие от Акт за раждане

- Удостоверение за завършен начален етап на основно образование /копие/

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ !