Author: » Костадинка Герова

Публикации

No image

ВАЖНО:На вниманието на учениците от 7 клас: Относно: Явяване на НВО по чужд език в VII клас (изпитът е по желание!) Уважаеми родители и ученици, Срокът за подаване на заявления за явяване на НВО по чужд език в VII клас (изпитът е по желание!) е от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г. включително! Прикачаме заявление – […]

No image

Уважаеми родители, Предвид извънредната ситуация в страната, се наложи дистанционна форма на обучение, която предполага по-дълъг престой пред компютри, таблети, телефони. С цел опазване здравето на учениците от 19.03.2020г. вкл. учебните часове се намалят на 30 мин., при следния график на провеждане: Час 09-09,30; Час 9,40-10,10 часа; Час 10,20-10,50 часа; Час 11,10-11,40 часа; Час 11,50-12,20 […]