Author: » Костадинка Герова

Публикации

No image

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми родители и ученици от VII клас! Във връзка с изпълнение на заповед РД09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката Ви информирамe, че съгласно раздел V т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за приемане на […]

No image

Уважаеми родители, Предвид извънредната ситуация в страната, се наложи дистанционна форма на обучение, която предполага по-дълъг престой пред компютри, таблети, телефони. С цел опазване здравето на учениците от 19.03.2020г. вкл. учебните часове се намалят на 30 мин., при следния график на провеждане: Час 09-09,30; Час 9,40-10,10 часа; Час 10,20-10,50 часа; Час 11,10-11,40 часа; Час 11,50-12,20 […]