НОВИНИ 

покана обществен съвет

Състезание по Български език и литература Любословие

На вниманието на всички родители и ученици!

От 29.09.2016г.,започва попълването на анкетните карти от учениците, които желаят да се включат в дейности по проект „Твоят час“.Краен срок за предаване на попълнените анкетни карти на класните ръководители- 03.10.2016г./Понеделник/.

За повече информация за проекта ; www.tvoiatchas.mon.bg

АНКЕТНА КАРТА – ученици

З А Я В Л Е Н И Е и декларация за информирано съгласие