Коледна ваканция за учениците от ОУ „Княз Александър I” - 23.12.17 г. до 02.01.18 г. включително.
Учебните занятия да бъдат подновени – 03.01.2018 г. (сряда) – първа смяна.
Начало на учебните часове за учениците от I до IV – 08.20 часа, а за учениците от V – VII клас – 07.30 часа.
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

=====================================================

На вниманието на желаещите да се явят на олимпиади по математика и български език:

  1. За ученици от  4 до 7 клас – Олимпиада по математика -16.12 (събота) – начало 09.00 ч.

Учениците трябва да се явят пред сградата на училището в 8.45 ч., за да разберат в кои кабинети са разпределени.

2.  За ученици от  5 до 7 клас – Олимпиада по български език -17.12 (неделя) – начало 10.00 ч.

Учениците трябва да се явят пред сградата на училището в 09.30 ч., за да разберат в кои кабинети са разпределени.

За тези, които не желаят резултатите от олимпиадите да бъдат оповестявани, в меню Бланки  има декларация, която трябва да попълнят и да предадат на класните ръководители / учителите по БЕЛ и математика до 14.12.2017 г.

 

=============================================================

Утре, 05.12 (вторник), във връзка с провеждане на родителската среща от 18.00 ч. (за 1 – 4 от 17.30 ч.), часовете ще бъдат намалени с по 10 минути!

==============================================================

От 04.12.2017 г. учебните занятия ще се водят втора смяна до 22.12.2017 вкл.
Същите ще бъдат подновени на 03.01.2018 г. – първа смяна!

 

 

 

Необходими документи за записване на нови ученици:

1.Попълнено заявление за записване по образец
2.Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване
3.Служебна бележка от настоящото училище на ученика;
4.Удостоверение за завършена подготвителна група /ПГ/ или декларация,че детето не е  посещавало ПГ (за първокласници)
5.Декларация за обработка на лични данни
ЗАБЕЛЕЖКА:Декларацията за обработка на лични данни и заявленията за приемане на ученик могат  да се изтеглят от сайта на училището – меню „Бланки”

Документи се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч. в Деловодството на училището.

 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ  – Наредба за прием в I клас

Приложение 1 ; Приложение 2 ; Приложение 3