Необходими документи за записване на нови ученици:

1.Попълнено заявление за записване по образец
2.Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване
3.Служебна бележка от настоящото училище на ученика;
4.Удостоверение за завършена подготвителна група /ПГ/ или декларация,че детето не е  посещавало ПГ (за първокласници)
5.Декларация за обработка на лични данни
ЗАБЕЛЕЖКА:Декларацията за обработка на лични данни и заявленията за приемане на ученик могат  да се изтеглят от сайта на училището – меню „Бланки”

Документи се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч. в Деловодството на училището.

 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ  – Наредба за прием в I клас

Приложение 1 ; Приложение 2 ; Приложение 3