НОВИНИ 

   ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ  НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

ОУ „Княз Александър I” Ви уведомява, че от 10.04.2017 г. до 30.05.2017 г. , родителите (настойниците) могат да подават заявление за участие в централизирано класиране по образец (Приложение № 1) на хартиен носител в ОУ „Княз Александър I “ при условие ,че училището е посочено като първо желание за прием в заявлението

Документите се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:00ч. в Деловодството на училището.

Наредба за прием в I клас

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Район на КА1 Район на ОУ „Княз Александър I“

График дейностите за прием в I-ви клас

 Прием I клас 2017/2018  http://www.plovdiv.bg/item/education/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-20162017-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd/

 

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I “

организира състезания за ученици от  4-ти клас по случай   24 МайДенят на българската просвета и култура и на славянската писменост

Състезанията ще се проведат от 09:00 ч.в сградата на училището на следните дати:

- 29.04.2017г.  – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (от 09:00ч.)
СПИСЪК С ИМЕНА НА УЧАСТВАЩИТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО И НОМЕРА
НА КАБИНЕТИ – СЪСТЕЗАНИЕ 4 кл – БЕЛ 29.04.2017

- 30.04.2017г. – МАТЕМАТИКА  (от 09:00ч.)
СПИСЪК С ИМЕНА НА УЧАСТВАЩИТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО И НОМЕРА
НА КАБИНЕТИ – СЪСТЕЗАНИЕ 4 кл – МАТ 30.04.2017

- 13.05.2017г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  (от 09:00ч)

- 14.05.2017г. – ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ  (от 09:00ч.)

- Резултатите ще бъдат обявени до 26.05.2017г.

- Подаване на документи за записване от 05.06.2017г. до 09.06.2017г.

Необходими документи за записване:

- Удостоверение за преместване

-Копие от Акт за раждане

-Удостоверение за завършен начален етап на основно образование /копие/

-Характеристика

Заявлението за участие в състезанието, може  да се изтегли от сайта на училището                  – меню „Бланки“